Siirry sisältöön

Kurssille ilmoittautuvilla tulee olla turvallisuus- ja riskienhallinta-alan perusteiden riittävä osaaminen, jonka voi hankkia esimerkiksi suorittamalla kurssin Business Continuity (5 op) tai Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet (10 op).

Perustiedot

 • Hakuaika: 30.03.2021-18.04.2021
 • Ajoitus: 01.05.2021-30.08.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Laurea Verkkokampus
 • Hinta: 75 €

 

Aikataulu

Kurssin Canvas -oppimisalusta aukeaa 1.5.2021 ja paikan vastaanottamiseksi opiskelijan on tehtävä lyhyt ennakkotehtävänä toimiva videoesittäytyminen viimeistään 5.5.2021.

Kurssi alkaa varsinaisesti 06.05.2021 klo 16:00 Zoom-tapaamisella.
Kurssilla on kaksi pienempää ryhmätehtävää, joiden palautuspäivät ovat:

 • Moduuli 1 tehtävän palautuspäivä 16.5.2021
 • Moduuli 2 tehtävän palautuspäivä 30.5.2021 

Lisäksi kurssisuoritukseen kuuluu:

 • Kurssin valvottu online-tentti 8.6.2021
 • Projektitehtävän palautuspäivä 30.8.2021 

Jos kurssista haluaa arvosanan jo ennen juhannusta, projektitehtävä on palautettava viimeistään 13.6.2021.

Hylätyn tai palauttamatta jääneen tehtävän tai tentin saa tutkintosäännön mukaisesti uusia kaksi kertaa.

Uusinnat tehtävien osalta:
Ensimmäisen uusintakerran palautuspäivä 15.9.2021 mennessä.
Toisen uusintakerran palautuspäivä 15.10.2021 mennessä.

Uusinnat tentin osalta:
Ensimmäinen uusintakerta 15.6.2021
Toinen uusintakerta 19.8.2021

Luentojen aikataulu

06.05.2021 16.00–17.30

17.05.2021 16.00–17.00

27.05.2021 16.00–18.00

01.06.2021 16.00–17.30

04.06.2021 08.00–16.00

08.06.2021 15.00–17.00

15.06.2021 15.00–17.00

16.08.2021 12.00–16.00

19.08.2021 15.00–17.00

Tavoitteet

Opiskelija osaa:

 • määrittää organisaatioiden ja yhteiskunnan varautumiselle asetettujen vaatimusten ja parhaiden käytäntöjen perusteet sekä osaa soveltaa niitä
 • määrittää yhteiskunnan varautumiseen liittyvät toimijat ja niiden ydintehtävät
 • suunnitella, arvioida ja kehittää omatoimista varautumista sekä luoda tähän liittyvät menettelyt

Toteutustapa

Kurssin opetus järjestetään Zoomissa. Kurssilla on myös paljon itseopiskelua sekä ryhmätöitä. Kurssin kaikki materiaalit ja tehtävät on koottu Canvas -oppimisalustalle. Kurssilla on omatoimiseen varautumiseen liittyvä työelämän kehittämisprojekti, jonka kohde opiskelijan pitää hankkia. Kurssin viestintä tapahtuu Canvasissa.

 

Työmäärä

Kurssi sisältää 135 tuntia opiskelijan tekemää työtä. Työmäärästä puolet ajoittuu 6.5.-1.6. välille. Loput työmäärästä jaksottuvat kesäkuu-elokuu välille. Jos opiskelija haluaa saada kurssin arvioiduksi ennen juhannusta, on koko työmäärä lyhyellä ajalla suurempi, koska myös projektityö ajoittuu toukokuun lopun ja kesäkuun puolivälin väliselle ajalle.

Lisätietoa opiskelijalle

Opiskelijan on oltava ensimmäisellä luennolla paikalla tai ilmoitettava poissaolostaan opettajalle varmistaakseen paikkansa kurssilla.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Kurssin oppimateriaali on listattu Canvas -oppimisalustalla. Siihen sisältyy pääasiassa:

 • Luentomateriaalit
 • Varautumiseen liittyvää lainsäädäntöä (esim. Pelastuslaki 379/2011, Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011, Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 808/2017, Valmiuslaki 1552/2011)
 • Pelastuslaitosten käyttämä omatoimisen varautumisen auditointityökalu
 • Pelastuslaitosten julkaisuja
 • Viranomaisten ja erilaisten yhteiskunnan toimijoiden nettisivuillaan kertomat tiedot varautumisesta

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla hylätty - 5.

Lisätietoja: