Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Hakuaika: 09.06.2021-17.08.2021
 • Ajoitus: 01.08.2021-31.12.2021
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Laurea Leppävaara
 • Hinta: 150 €

Aikataulu

Kurssi koostuu lähi- ja virtuaaliopetuksesta. Lisäksi kurssi sisältää omatoimista opiskelua ja aiheisiin liittyviä yksilö- ja pienryhmätehtäviä.

Jaksolla hankittua teoriaosaamista sovelletaan ryhmissä toteutettavalla turvallisuudenkehittämisprojektilla.

Oppimisalustana toimii Canvas ja kaikki viestintä tapahtuu sen kautta.

31.08.2021 12.45–15.15

06.09.2021 12.45–15.15

13.09.2021 12.45–15.15

20.09.2021 12.45–15.15

27.09.2021 12.45–15.15

04.10.2021 12.45–15.15

11.10.2021 12.45–15.15

18.10.2021 12.45–15.15

25.10.2021 12.45–15.15

01.11.2021 12.45–15.15

08.11.2021 12.45–15.15

15.11.2021 12.45–15.15

22.11.2021 12.45–15.15

29.11.2021 12.45–15.15

07.12.2021 12.45–15.15

Tavoitteet

Opiskelija osaa

 • määrittää yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan käsitteet, osa-alueet sekä niiden merkityksen organisaatiolle
 • määrittää organisaatioiden turvallisuudelle asetettujen vaatimusten ja parhaiden käytäntöjen perusteet sekä osaa soveltaa niitä
 • kehittää yritysturvallisuutta
 • riskienhallinnan periaatteet sekä riskien arvioinnin ja hallinnan menetelmät

Sisältö

Yritysturvallisuuden viitekehyksenä toimii Elinkeinoelämän Yritysturvallisuusmalli EK 2016.

Kurssilla opiskellaan

 • riskienarviointimenelmiä (Potentiaalisten ongelmien analysointi POA, Mitä jos, Tapahtumapuu analyysi ja Vikapuuanalyysi) sekä teorian että käytäntöön soveltamisen kautta
 • inhimillisten tekijöiden vaikutusta toimintaan ja riskienarviointiin
 • turvallisuusalan lainsäädäntöä
 • arvoja ja etiikkaa

Turvallisuudenkehittämisprojektissa sovelletaan jaksolla opiskeltuja asioita käytäntöön ja kehitetään työelämäkohteen turvallisuutta ja opetellaan projektityöskentelyä (projektin suunnittelu, projektin raportointi sekä projektin tulosten esittely).

Toteutustapa

Lähi- ja virtuaaliopetusta, omatoimista opiskelua ja aiheisiin liittyviä yksilö- ja pienryhmätehtäviä. Oppimisalustana Canvas.

Työmäärä

10 op = n. 270 tuntia opiskelua

 • Luennot, pienryhmätehtävien ja projektien esitykset, tentti: 45 tuntia
 • Pienryhmätehtävät ja projektityöskentely: 100 tuntia
 • Itsenäinen opiskelu: 125 tuntia 

Lisätietoa opiskelijalle

Opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle varmistaakseen paikkansa kurssilla.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Materiaalit Canvasissa.

 • Elinkeinoelämän yritysturvallisuusmalli 2016 (https://ek.fi/mita-teemme/tyoelama/yritysturvallisuus/)
 • Flink, A-L; Reiman, T. & Hiltunen, M. 2007. Heikoin lenkki? Riskienhallinnan inhimilliset tekijät. Helsinki: Edita.
 • Vaihtoehtoisesti Lindroos, P. Päätöksentekoon liittyvät inhimilliset tekijät, Pro Gradu. 

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla 1 -5 / hylätty. Tarkemmat arviointikriteerit Canvasissa.

Lisätietoja: