Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Hakuaika: 09.06.2021-05.09.2021
 • Ajoitus: 01.09.2021-31.12.2021
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Laurea Lohja
 • Hinta: 150 €

Aikataulu

Kurssi suoritetaan lähi- ja verkkototeutuksen yhdistelmänä.

Opetuskerrat:

17.09.2021 09.00–11.30

24.09.2021 12.30–15.00

01.10.2021 09.00–11.30

15.10.2021 12.30–15.00

12.11.2021 12.30–15.00

10.12.2021 09.00–11.30

Tavoitteet

Kurssin suoritettuasi osaat:

 • käyttää markkinoinnin peruskäsitteistöä
 • määritellä myynnin ja markkinoinnin tavoitteet ja mittarit
 • soveltaa markkinoinnin kilpailukeinoja
 • hankkia asiakastietoa, määritellä kohderyhmiä ja kuvata asiakkaan ostopolun
 • toimia ja viestiä asiakaslähtöisesti myyntitilanteissa
 • tehdä markkinoinnin kehittämisprojektin tiimissä

Toteutustapa

Kurssi suoritetaan lähi- ja verkkototeutuksen yhdistelmänä. Kurssilla on sekä ryhmätehtäviä että yksilötehtäviä. Kurssilla käytetään Canvas -oppimisalustaa.

Pääasialliset teemat ovat markkinoinnin ja myynnin peruskäsitteet, asiakaskokemus sekä näihin liittyvä havainnointi- ja analysointitehtävä. Toteutuksella on mahdollisesti myös vierailijaluento. Viestintä kurssin aikana toteutetaan Canvasin keskustelualueella ja tarvittaessa sähköpostilla.

Työmäärä

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä. Kurssin laajuus on 10 opintopistettä, joka vastaa noin 270 tunnin työmäärää.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

 • Bergström, S. & Leppänen, A. 2015. Yrityksen asiakasmarkkinointi
 • Komulainen, M. 2018. Menesty digimarkkinoinnilla
 • Aminoff, J. & Rubanovitsch, M. 2015. Ostovallankumous
 • Filenius, M. 2015. Digitaalinen asiakaskokemus: menesty monikanavaisessa liiketoiminnassa
 • Kotler ym. 2016. Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital.

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla 1 - 5 /hylätty.

Lisätietoja: