Siirry sisältöön

Perustiedot

  • Hakuaika: 09.06.2021 - 11.08.2021
  • Ajoitus: 02.09.2021 - 31.12.2021
  • Laajuus: 5 op
  • Sijainti: Verkkokurssi
  • Hinta: 75 €

Kurssilla opiskellaan yritysjuridiikan sisältöjä, kuten esim. yhtiöoikeutta, sopimusoikeutta, rahoitusjuridiikkaa, markkinointi -ja mainosjuridiikkaa ja/tai kuluttajasuojalainsäädäntöä. Joihinkin näistä perehdytään tarkemmin ja joihinkin yleisemmällä tasolla.

Aikataulu

Kurssin toteutus on Laurean monimuotototeutus, johon kuuluu vain muutama lähitapaaminen Zoomissa ja muutoin työskentely tapahtuu itsenäisesti verkon välityksellä.

Läsnäolo pakollista ensimmäisellä opetuskerralla sekä viimeisellä opetuskerralla.

Opetuspäivät:

02.09.2021 09.00–11.00

30.10.2021 09.00–14.00

Tavoitteet

Kurssin suoritettuasi osaat:

  • oikeusjärjestelmän toiminnan periaatteet
  • toimia kansalaisten oikeudellisen aseman mukaan
  • soveltaa yritystoimintaa koskevia oikeudellisia normeja ja periaatteita

Toteutustapa

Työtila avautuu viimeistään aloituskerralla, jolla opiskelijan tulee olla läsnä varmistaakseen paikkansa kurssilla.

Kurssille kuuluu 3-5 erillistä kirjallista tehtävää, joiden palautuspäivät ilmoitetaan erikseen.

Kurssilla on myös loppukuulustelu, joka pidetään viimeisellä tapaamiskerralla. Tuolloin läsnäolo on välttämätöntä, ellei opiskelija osallistu uusintaan (kaksi erillistä kertaa, yleisinä uusintatenttipäivinä).

Työmäärä

5 opintopistettä x 27 tuntia = 135 tuntia

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Ilmoitetaan tarkemmin kurssin alettua, opiskelija voi halutessaan tutustua sisältöön liittyvään lainsäädäntöön jo etukäteen.

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla 1 - 5 /hylätty.

Kirjalliset tehtävät arvioidaan jokainen erikseen ja kokonaisarvosana muodostuu näiden sekä loppukuulustelun yhdistelmänä. Arvioinnissa noudatetaan Laurean yleisiä arviointikriteerejä.

Lisätietoja: