Siirry sisältöön

Kurssi on täynnä, mutta voit ilmoittautua vielä varasijalistalle.

Perustiedot

 • Hakuaika: 09.06.2021-30.08.2021
 • Ajoitus: 13.09.2021-17.12.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkkokurssi
 • Hinta: 75 €

Aikataulu

Kurssi toteutetaan verkko-opetuksena Zoomin kautta. Lisäksi käytössä on Canvas -oppimisalusta.

Opetuspäivät:

17.09.2021 12.45–15.15

24.09.2021 12.45–15.15

01.10.2021 12.45–15.15

08.10.2021 12.45–15.15

15.10.2021 12.45–15.15

22.10.2021 12.45–15.15

29.10.2021 12.45–15.15

05.11.2021 09.00–18.00

19.11.2021 09.00–18.00

26.11.2021 09.00–18.00

28.11.2021 08.00–09.00

Tavoitteet

Kurssin suoritettuasi osaat:

 • oikeusjärjestelmän toiminnan periaatteet
 • toimia kansalaisten oikeudellisen aseman mukaan
 • soveltaa yritystoimintaa koskevia oikeudellisia normeja ja periaatteita

Toteutustapa

Verkko-opetusta Zoomin kautta.

Läsnäolopakko ensimmäisellä verkkolähiopetuskerralla Zoomissa: opiskelijan on oltava läsnä ensimmäisellä ensimmäisellä verkossa tapahtuvalla lähiopetuskerralla TAI ilmoitettava poissaolostaan opettajalle varmistaakseen paikkansa kurssilla.

Työmäärä

Kurssin laajuus on 5 op , eli 5 x 26,7 h = 133,5 h (yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä).

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

 • Oppimistyötilassa oleva materiaali (esityskalvot, artikkelit) sekä luennoitsijan ja mahdollisten vierailijaluennoitsijoiden jakama esitysmateriaali kurssin Canvasissa.
 • Yritysjuridiikka-verkkojulkaisu (tekijä Kalle Kyläkallio), luvut 1-4, 6-12, luettavana sähköisesti Laurean Finna-palvelun kautta (edellyttää rekisteröitymistä)

Arviointiasteikko

Verkkotentti ja ryhmätehtävä arvioidaan numeraalisesti (1 - 5 /hylätty). Tehtävät arvioidaan kolmen viikon sisällä viimeisestä palautuspäivästä.

Yhteispistemäärä/arvosana: 87 - 100 p = 5 75 - < 87 p = 4 63 - < 75 p = 3 51 - < 63 p = 2 40 - < 51 p = 1 < 40 p = Hylätty

Loppuarvosanan saaminen opintojaksosta edellyttää, että verkkotentti ja pienryhmätehtävä on suoritettu hyväksytysti ja jätetty arvioitavaksi annetun aikataulun mukaisesti. Hyväksytyn loppuarvosanan saaminen opintojaksosta edellyttää paitsi sitä, että yhteispistemäärä on vähintään 40 pistettä, myös sitä, että verkkotentistä saa vähintään 20/60 pistettä ja pienryhmätehtävästä vähintään 20/40 pistettä.

Palautetut raportit arvioidaan pisteinä asteikolla: 40 pistettä; 35 pistettä; 30 pistettä; 25 pistettä; 20 pistettä ja Hylätty). Raportin palauttaminen myöhässä alentaa tehtävästä saatavia pisteitä seuraavasti:

 • Jos tehtävä palautetaan enintään seitsemän (7) vuorokautta myöhässä, tehtävästä saatava pistemäärä laskee 10 pisteellä siitä, mitä se olisi ollut ajoissa palautettuna.
 • Jos tehtävä palautetaan enintään 14 vuorokautta myöhässä, siitä saatava arvosana laskee 15 pisteellä, mitä se olisi ollut ajoissa palautettuna.
 • Mikäli tehtävä palautetaan yli 14 vuorokautta myöhässä, siitä saatava arvosana laskee 20 pisteellä, mitä se olisi ollut ajoissa palautettuna.

Myöhässä palautetusta tehtävästä on näiden vähennysten jälkeen saatava kuitenkin vähintään 20 pistettä, jotta se olisi hyväksyttävä. Ryhmässä kaikki opiskelijat saavat kehittämistehtävästä saman arvosanan, ja ryhmä huolehtii itse siitä, että työnjako ryhmässä on oikeudenmukainen.

Lisätietoja: