Siirry sisältöön

Kurssi on täynnä, mutta voit ilmoittautua vielä varasijalistalle.

Perustiedot

 • Hakuaika: 09.06.2021-18.08.2021
 • Ajoitus: 01.08.2021-31.12.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkkokurssi
 • Hinta: 75 €

Aikataulu

Kurssi järjestetään kokonaan verkkototeutuksena Canvas -oppimisalustalla.

Orientaatiokerta Zoomissa:

01.09.2021 10.00–11.30

Tavoitteet

Opiskelija osaa

 • kuvata digitaalisia palveluja kuntoutusalan näkökulmasta
 • arvioida erilaisia palveluja sekä niiden uudistumista
 • innovoida ja kehittää uudenlaisia digitaalisia palveluja sekä palveluprosesseja

Sisältö

 • Digitaaliset kuntoutuspalvelut 1 op
 • Kohtaaminen digitaalisessa ympäristössä 1 op
 • Digitaalisten palvelujen käytettävyys ja vaikuttavuus 3 op

Kurssin tehtävät on ajoitettu 8 viikon ajalle.

Toteutustapa

Verkkototeutus Canvasissa.

Työmäärä

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Lisätietoa opiskelijalle

Opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle varmistaakseen paikkansa kurssilla.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Kurssin materiaalit löytyvät Canvasista

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5 / hylätty. Arvioinnin kohteena ovat kurssin hyväksytysti suoritetut yksilö- ja ryhmätehtävät.

Lisätietoja: