Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Hakuaika: 09.06.2021-16.08.2021
 • Ajoitus: 30.08.2021-30.10.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Laurea Otaniemi
 • Hinta: 75 €

Aikataulu

Kurssi sisältää lähiopetusta ja ryhmätyöskentelyä. Käytössä on Canvas -oppimisalusta, jossa kurssiin liittyvä viestintä tapahtuu.

Kurssiin kuuluu myös osallistuminen:

 • Apuvälinemessuille Tampereelle (https://apuvaline.info/messuinfo/) 28-30.10.2021 yhtenä päivänä.
 • TAI Multisensorisen työn valtakunnalliseen verkostopäivään 27.10.2021 joko paikan päällä Tikkurilassa (Vantaan kaupungintalon valtuustosali, Asematie 7, lähellä Tikkurilan asemaa). 

Opetuspäivät

30.08.2021 09.00–16.00

13.09.2021 09.00–16.00

14.09.2021 09.00–16.00

12.10.2021 08.30–12.00

27.10.2021 09.00–16.00

28.10.2021 08.00–16.00

29.10.2021 08.00–16.00

30.10.2021 08.00–16.00

Tavoitteet

Opiskelija osaa

 • tunnistaa ihmisen kasvun ja kehityksen erityisiä haasteita ja tuntee niihin liittyviä palvelujärjestelmiä
 • tukea asiakkaiden erilaista tapaa oppia ja toimia
 • ohjata kuntouttavaa toimintaa asiakkaan tarpeiden mukaisesti
 • kohdata ja ratkaista haasteellisen käytöksen tilanteita

Sisältö

 • Ihmisen kasvun ja kehityksen erityiset haasteet ja niihin liittyvät palvelujärjestelmät
 • Asiakkaiden erilaisten oppimis- ja toimintatapojen tukeminen
 • Kuntouttavan toiminnan ohjaaminen
 • Haasteellisen käytöksen tilanteiden kohtaaminen ja ratkaiseminen

Toteutustapa

Kurssin rytmitys:

 • Orientaatiopäivänä teoriaa erityisen asiakkaan kohtaamisesta, oppimisen tuesta ja palvelujärjestelmistä. Pienryhmien muodostaminen ja tapaaminen (1 pv)
 • Asiantuntijapäivät Otaniemessä; järjestöjen ja yhdistysten esittäytyminen ja luentoja (2 pv)
 • Oppimistehtävä ja purkupäivä (1 pv)
 • Monialaisten ryhmien tapaamiset oman aikataulun mukaan.

Työmäärä

Kurssin laajuus on 5 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Lisätietoa opiskelijalle

Opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle varmistaakseen paikkansa kurssilla.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Canvasissa orientaatiopäivän ja ulkopuolisten asiantuntijoiden luennot sekä mahdollinen muu materiaali.

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla 1 - 5 /hylätty.

Lisätietoja: