Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Hakuaika: 09.06.2021 - 11.08.2021
 • Ajoitus: 01.08.2021-31.12.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Laurea Otaniemi
 • Hinta: 75 €

Aikataulu

Luennot ovat Otaniemen kampuksella tai etäyhteydellä zoom-sovelluksella.

Tärkeitä päivämääriä ovat:

 • 26.8.2021 klo. 9.00 alkaen luentosarjan aloitusluento.
 • 28.9.2021 klo. 13.00 alkaen Yleisen fysiologian tentti.

Opetuksen aikataulut

26.08.2021 09.00–12.00

30.08.2021 13.00–16.00

01.09.2021 09.00–12.00

06.09.2021 09.00–12.00

07.09.2021 09.00–12.00

13.09.2021 13.00–16.00

15.09.2021 13.00–16.00

17.09.2021 09.00–12.00

20.09.2021 13.00–16.00

28.09.2021 13.00–16.00

07.10.2021 09.00–12.00

11.10.2021 13.00–16.00

12.10.2021 13.00–14.00

14.10.2021 09.00–12.00

21.10.2021 13.00–16.00

26.10.2021 09.00–12.00

01.11.2021 09.00–12.00

09.11.2021 13.00–16.00

12.11.2021 09.00–12.00

17.11.2021 13.00–16.00

26.11.2021 09.00–12.00

Tavoitteet

Kurssi koostuu seuraavista aihealueista:

 • Yleinen fysiologia 1: veri, verenkierto ja hengitys - anatomia ja fysiologia. Laajuus 2 op.
 • TuLE -anatomia 1 - 3: Raajojen ja torson luut, lihakset ja nivelet. Laajuus 3 op.

Kurssin suoritettua opiskelija osaa:

 • kuvata ihmisen kehon rakenteen ja toiminnan perusteet
 • soveltaa tuki- ja liikuntaelimistön anatomian sekä yleisen fysiologian tietoja ammatillisessa toiminnassaan

Toteutustapa

 • Yleisen fysiologian (2 op) osuuteen kuluu luentoja ja lopputentti aihealueena veri, verenkierto ja hengitys - anatomia ja fysiologia.
 • Tuki- ja liikuntaelimistön (TuLE 1 - 3) osuudessa opitaan luiden, nivelten ja lihasten yhteistoiminnan perusteita. Oppimista tuetaan 3D-ohjelmalla ja teemaluennoilla eri aihealueista.

Työmäärä

 • Kurssin laajuus on 5 op, joka vastaa noin 135 tunnin työpanosta opiskelijalta.
 • TuLE -opinnot voi suorittaa syksyn aikana omassa aikataulussa TuLE-orientaatioluentojen jälkeen.
 • Yleisen fysiologian opetus aikataulun mukainen.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

 • O.Sand. et al. Ihminen; fysiologia ja anatomia. WSOYPro 9. painos tai uudempi.
 • TuLE 1 - 3 osuuksiin 3 D-sovellus ja kurssimateriaali on riittävä opiskelumateriaali.
 • Tukevaa kirjallisuutta mm. Netter. Anatomia. Sobotta. Anatomia. Thieme. Anatomia.

Arviointiasteikko

 • Kurssi arvioidaan arviointiasteikolla hylätty - 5.
 • 50 %
 

 

Lisätietoja: