Siirry sisältöön

Kurssin järjestää Helsingin Seudun Kesäyliopisto.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Fasilitoinnista kiinnostuneet
 • Hakuaika: 30.6.2021 - 24.8.2021
 • Ajoitus: 03.09.2021 - 15.10.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Paikka ilmoitetaan myöhemmin
 • Hinta: 155 €

Miksi osallistua?

Hyvin suunnitelluissa ja valmistelluissa työpajoissa fasilitaattorilla on erinomaiset mahdollisuudet onnistua vetämään tuloksellinen ja hauskakin työpaja. Tällä kurssilla opit suunnittelemaan tuloksellisen työpajan, saat ihmiset osallistumaan ja työskentelemään yhteistä tavoitetta kohden.

Hyvän ja tuloksellisen fasilitoinnin ytimessä on kaksi asiaa: miten fasilitaattori toimii sekä työpajan suunnittelu. Tällä kurssilla perehdytään syvällisesti ja konkreettisesti kumpaankin - opit toimimaan vastuullisena fasilitaattorina, mitä ottaa huomioon omassa käyttäytymisessä, jotta ryhmän saa toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla sekä miten työpajan kulku tulee rakentaa, että se olisi mahdollisimman optimaalinen tavoitteeseen nähden. Harjoittelemme myös konkreettisesti eri menetelmien käyttöä.

"Opintojakson tehtävät olivat parhaat vuosiin, niistä oikeasti oppi ja niistä on aidosti hyötyä itselle."

Kurssi on perinteisesti ollut hyvin suosittu ja paikat ovat täyttyneet nopeasti, joten toimi nopeasti!

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettua osaat:

 • monipuolisesti hallita fasilitoinnin prosessin sekä toimia vastuullisena fasilitaattorina
 • arvioida fasilitoinnin menetelmiä ja työtapoja sekä niiden tarkoituksenmukaisuutta
 • ohjata tiedontuottamisen prosessia ja aineiston keräämistä fasilitoimalla
 • suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti fasilitoitavia tilaisuuksia, analysoida kerätyn aineiston sekä raportoida tiedonkeruun tulokset

Toteutustapa

Kurssi toteutetaan kolmena lähipäivänä, yhtenä virtuaalisena tapaamisena sekä itsenäisen fasilitoinnin muodossa oman toimeksiantajan kanssa.

Kurssin koostuu seuraavista tehtävistä:
1.    Ennakkotehtävä
2.    Jonkin tilaisuuden (esim. työpaja) fasilitointi parina/yksilönä omalle toimeksiantajalle
3.    Fasilitaattorin työkalupakin toteuttaminen parina/yksilönä
4.    Osallistuminen lähipäiviin

Lähipäivien aikataulut

Lähipäivä 1, perjantai 3.9.2021 klo 9.00 – 16.00

 • Johdanto opintojaksoon
 • Esitehtävän purku
 • Fasilitoinnin perusteet
 • Tehtävänanto, Fasilitaattorin työkalupakki

Lähipäivä 2, lauantai 4.9. klo 9.00 -16.00

 • Fasilitaattorin vastuullinen rooli
 • Fasilitoinnin menetelmät tiedontuottamisessa ja aineiston keruussa
 • Fasilitoinnin harjoittelua tiimeissä
 • Fasilitoitavan tilaisuuden suunnittelu

Virtuaalinen tapaaminen, perjantai 24.9. klo 9.00 – 16.00 välillä

 • Fasilitointisuunnitelmien sparraus ja iterointi

Lähipäivä 3, perjantai 15.10. klo 9.00-16.00

 • Fasilitaattorin työkalupakkien esitykset
 • Tiedonkeruun raportointi

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

 • Varmuutta fasilitointiin, 2020. M. Sipponen-Damonte. Alma.
 • Fasilitointi luo uutta, 2012, P. Kantojärvi. Talentum.
 • Kaner, S. 2014. Facilitator's Guide to Participatory Decision-Making. John Wiley & Sons, Incorporated
 • 2018. This is service design doing: applying service design thinking in the real world: a practitioner's handbook. First Edition. O'Reilly Media, Inc.
 • Itsenäisesti hankitut lähteet.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työ jakaantuu

 • ennakkotehtävään (5h)
 • kolmeen pakolliseen lähipäivään (24 h)
 • virtuaaliseen tapaamiseen (8h)
 • fasilitoinnin suunnitteluun ja toteutukseen (47h)
 • sekä tiimityöhön ja fasilitaattorin työkalupakin toteuttamiseen (57,5h)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Kouluttaja

 outipamukurssit.jpg

Outi Kinnunen


Palvelumuotoilun, yhteiskehittämisen ja fasilitoinnin asiantuntija yli 15-vuoden kokemuksella, sydämeltään suunnittelija, sparraaja, ideoija, innostaja ja kouluttaja. Outi työskentelee tällä hetkellä yhteiskehittämisen ja palveluajattelun valmennusyrityksessä Vision Factoryssä johtavana palvelumuotoilijana ja kouluttajana. Outi on toiminut aiemmin mm. frankly partnersilla Head of Designina ja Business Designerina.

Lisätietoja: www.linkedin.com/in/outikinnunen