Siirry sisältöön

Tämän kurssin toteuttaa Helsingin Seudun Kesäyliopisto!

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Palvelumuotoulusta ja yhteiskehittämisestä kiinnostuneet
 • Hakuaika: 30.6.2021 - 14.9.2021
 • Ajoitus: 25.9.2021 - 13.11.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Paikka ilmoitetaan myöhemmin
 • Hinta: 155 €

Miksi osallistua?

Yhteiskehittäminen on niin paljon muutakin, kuin yksi työpaja tai mielipiteen kysyminen. Yhteiskehittämisestä on tullut organisaatioiden ja yritysten vakiintunut tapa toimia – yhdessä asiakkaiden, sidosryhmien, työntekijöiden ja muiden kumppanien kanssa. Missä määrin on riittävästi osallistamista? Keitä pitää osallistaa ja millä tavalla? Miten tietoa käytetään hyödyksi oikealla tavalla? Näihin kysymyksiin paneudumme tämän opintojakson aikana.

Palvelumuotoilu on asiakaslähtöinen tapa kehittää. Se tarjoaa prosessin kehittämiseen, joka alkaa syvällisestä asiakasymmärryksestä, jatkuen ideoinnin kautta testaamiseen ja lopulta konseptin muodostamiseen. Palvelumuotoilun ytimessä on muotoiluajattelu, eli millä tavalla kehittämistä tehdään – asiakaslähtöisesti, iteroiden ja yhteiskehittäen. Yhteiskehittäminen on palvelumuotoilun ytimessä ja tärkeä osa.

Tällä kurssilla käydään läpi yhteiskehittämisen prosessi, menetelmiä ja työtapoja. Tavoitteena on, että osallistuja ymmärtää systemaattisen yhteiskehittämisen hyödyn osana palvelumuotoilua.

”Nämä kurssit ovat olleet aivan tajuttoman hienoja ja vahvistanut sitä kokemusta, että haluan opiskella aihetta lisää ja oppia palvelumuotoilusta kaiken mahdollisen. Joten kiitos sinulle aivan mahtavasta opiskelukokemuksesta ja vaikka koronan vuoksi opinnot olivatkin etänä, niin sekin sujui yllättävän helposti.”

Kurssi on perinteisesti ollut hyvin suosittu ja paikat ovat täyttyneet nopeasti, joten toimi nopeasti!

Osaamistavoiteet

Kurssin suoritettua osaat:

 • arvioida yhteiskehittämisen menetelmiä ja työtapoja sekä niiden tarkoituksenmukaisuutta palvelumuotoiluprosessin eri vaiheissa
 • ohjata tiedontuottamisen prosessia ja aineiston keräämistä yhteiskehittämisen työpajoissa
 • suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti osallistavia työpajoja, analysoida työpajoissa kerätyn aineiston sekä raportoida tiedonkeruun tulokset
 • huomioida yhteiskehittämisen eettiset kysymykset

Toteutustapa

Kurssi toteutetaan kolmena lähipäivänä sekä itsenäistenä oppimistehtävinä.

Kurssin koostuu seuraavista tehtävistä:

 1. Ennakkotehtävä, joka lähetetään kaikille osallistujille noin 2 viikkoa ennen aloitusta
 2. Yhteiskehittämisen suunnitelma ja toteutus parina/yksilönä omalle toimeksiantajalle
 3. Yhteiskehittämisen portfolion toteuttaminen pareina/yksilönä
 4. Osallistuminen lähipäiviin

Lähipäivien aikataulut

Lähipäivä 1,  lauantai 25.9.2021 klo 9.00 - 16.00

 • Johdanto opintojaksoon
 • Sukeltaminen yhteiskehittämisen maailmaan, ennakkotehtävän purku
 • Yhteiskehittämisen teoreettinen viitekehys
 • Palvelumuotoilun prosessi
 • Opintojakson tehtävänanto

Lähipäivä 2, lauantai 23.10. klo 9.00 - 16.00

 • Yhteiskehittämisen menetelmät
 • Tutustuminen yhteiskehittämisen peliin, CoCo Cosmos
 • Tiedontuotanto ja aineiston kerääminen yhteiskehittämisen työpajoissa

Lähipäivä 3, lauantai 13.11. klo 9.00 – 16.00

 • Ryhmädynamiikka yhteiskehittämisessä
 • Portfolioiden esitykset tiimeissä
 • Yhteiskehittämisen suunnitelmien ja toteutusten esittelyt

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

 • The Co-Creation Paradigm, Ramaswamy, Venkat ; Ozcan, Kerimcan. Stanford University Press. 2014.
 • Kehitä Kokeillen, Hassi, Paju & Maila. Talentum Pro. 2015
 • Palvelumuotoilu – uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen, Miettinen. 2011
 • Palvelumuotoilu, Tuulaniemi. Talentum. 2011.
 • Palvelumuotoiluin bisneskirja, Koivisto, Säynäjäkangas & Forsberg. Alma. 2019.
 • This is Service Design Doing , Stickdorn & muut. 2017.
 • This is Service Design Thinking Stickdorn & muut. 2011.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työ jakaantuu:

 • ennakkotehtävään (5h)
 • kolmeen pakolliseen lähipäivään (24 h)
 • työpajan suunnitteluun ja fasilitointiin (55h)
 • sekä tiimityöhön ja portfolion toteuttamiseen (57,5h)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Kouluttaja

outipamukurssit.jpg

Outi Kinnunen


Palvelumuotoilun, yhteiskehittämisen ja fasilitoinnin asiantuntija yli 15-vuoden kokemuksella, sydämeltään suunnittelija, sparraaja, ideoija, innostaja ja kouluttaja. Outi työskentelee tällä hetkellä yhteiskehittämisen ja palveluajattelun valmennusyrityksessä Vision Factoryssä johtavana palvelumuotoilijana ja kouluttajana. Outi on toiminut aiemmin mm. frankly partnersilla Head of Designina ja Business Designerina.

Lisätietoja: www.linkedin.com/in/outikinnunen