Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Hakuaika: 09.06.2021-20.08.2021
 • Ajoitus: 27.08.2021-17.12.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Laurea Leppävaara
 • Hinta: 75 €

Aikataulu

Kurssi toteutetaan verkossa Zoomin välityksellä. Lisäksi käytössä on Canvas -oppimisalusta.

Opetuspäivät:

03.09.2021 09.00–16.30

09.10.2021 09.00–16.30

04.12.2021 09.00–16.30

Tavoitteet

Kurssin suoritettuasi osaat:

 • edistää kulttuurien välistä vuorovaikutusta työyhteisössä
 • hyödyntää ja kehittää moninaisuutta työyhteisön voimavarana
 • ratkoa ristiriitoja monikulttuurisessa työyhteisössä
 • edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työyhteisössä

Toteutustapa

Kurssi toteutetaan kokonaan verkossa. Tarkempi info ja zoom-linkki toimitetaan opiskelijan sähköpostiin kurssin aloitusviikolla.

Kurssi sisältää Zoomissa tapahtuvaa lähiopiskelua, itsenäistä opiskelua ja pienryhmissä tapahtuvaa opiskelua. Kurssilla hyödynnetään yhteiskehittämisen menetelmiä. Kurssin viestintä tapahtuu Canvasissa ja tarvittaessa sähköpostitse.

Työmäärä

5 opintopistettä = 135 tuntia opiskelijan työtä. 

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

 • Browaeys, M. (2015). Understanding cross-cultural management (3rd ed.). Harlow: Pearson.
 • Elsbach, K. D. (2016). Contemporary organizational behavior: From ideas to action. Boston: Pearson Education, Inc.
 • Guirdham, M. (2011). Communicating across cultures at work (3rd ed.). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Jabe, M. (2017). Erilaisten ihmisten johtaminen (1. painos.). [Helsinki]: Kauppakamari.
 • Moran, R. T., Harris, P. R. & Moran, S. V. (2011). Managing cultural differences: Global leadership strategies for cross-cultural business success (8th ed.). Burlington: Elsevier/Butterworth-Heinemann.
 • Varner, I. I. & Beamer, L. (2011). Intercultural communication in the global workplace (5th ed., international ed.). Boston: McGraw-Hill.

Tieteellisten tutkimusartikkelien hyödyntäminen opintojaksolla on oleellista. Aihealueen artikkeleita löytyy laajasti Laurean hankkimien tietokantojen kautta.

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla 1 - 5 /hylätty.

Lisätietoja: