Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Hakuaika: 09.06.2021-19.08.2021
 • Ajoitus: 02.09.2021-17.12.2021
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Laurea Leppävaara
 • Hinta: 150 €

Aikataulu

Kurssi toteutetaan lähi- ja verkko-opetuksen yhdistelmänä. Lisäksi käytössä on Canvas -oppimisalusta.

02.09.2021 09.00–15.00

09.09.2021 09.00–15.00

16.09.2021 09.00–15.00

23.09.2021 09.00–15.00

30.09.2021 09.00–15.00

07.10.2021 09.00–15.00

14.10.2021 09.00–15.00

21.10.2021 09.00–15.00

28.10.2021 09.00–15.00

04.11.2021 09.00–15.00

11.11.2021 09.00–15.00

18.11.2021 09.00–15.00

25.11.2021 09.00–15.00

02.12.2021 09.00–15.00

09.12.2021 09.00–15.00

16.12.2021 09.00–15.00

Tavoitteet

Opiskelija osaa

 • visuaalisen viestinnän perusteet
 • kehittää organisaation viestinnällisiä ratkaisuja asiakkaat ja loppukäyttäjät huomioiden
 • toteuttaa organisaation viestintää eri tekniikoilla ja foorumeilla
 • hyödyntää visuaalisen viestinnän eri ohjelmia (esimerkiksi kuvankäsittely, taitto-ja piirto-ohjelmat, esitysgrafiikka)

Sisältö

Kurssin aikana opiskellaan Adoben ohjelmat InDesign, Illustrator, Photoshop. Työvälinetaitoja sovelletaan käytännön projektiin, joka sisältää visuaalisen ilmeen (look & feel) ja pienimuotoisen viestintämateriaalin toteutuksen printtinä sekä verkkoon.

Toteutustapa

Kurssi toteutetaan yhdistämällä lähi- ja verkko-opetusta. Viikoittaiset tapaamiset ovat tärkeitä taitojen edistymisen, tiimityöskentelyn, yhteisen kehittämisen ja palautteen annon kannalta, joten jokaisen opiskelijan tulee varata torstaipäivät kurssin tapaamisiin kampuksella tai Zoomissa.

Erityisesti Adoben työvälineiden opiskelu painottuu omatoimiseen etäopiskeluun. Työkalujen perustaitojen haltuun oton jälkeen osaamista sovelletaan yhteiseen projektiin, joka tehdään tiimityönä. Projektitapaamiset vuorottelevat verkossa ja kampuksella. Myös pelkästään verkko-osallistuminen on mahdollista, jos opiskelija sopii siitä etukäteen ohjaajien ja oman tiiminsä kanssa.

Työmäärä

10 op vastaa n. 270 tunnin työtä. Työmäärä jakautuu melko tasaisesti viikottain.

Lisätietoa opiskelijalle

Opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle varmistaakseen paikkansa kurssilla.

Jos opiskelija haluaa suorittaa opintojakson virtuaalisesti, tulee tästä ilmoittaa opettajalle etukäteen ennen aloituspäivää. Verkko-opiskelijat pyritään kokoamaan samaan tiimiin. 

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Canvasista, ei pakollista kirjallisuutta.

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla 1 - 5 /hylätty. 

 • Aktiivisuus (läsnäolot, viikkotehtävät, hankkeiden esittelyt, vertaisarvioinnit jne.) 20 %
 • Harjoitustehtävät (15 Illustrator+15 Photoshop+20 InDesign -tehtävää) 30 % 
 • Projekti 50 % 

Lisätietoja: