Siirry sisältöön

Osallistuaksesi tälle ylemmän AMK:n kurssille sinulla pitää olla aiempi AMK-tutkinto tai muu vastaava korkeakoulututkinto.

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Johtoryhmätyöskentelystä kiinnostuneet
  • Hakuaika: 1.6. -15.8.2023
  • Ajoitus: 29.8. - 31.10.2023
  • Laajuus: 5 op
  • Sijainti: Laurea Verkkokampus
  • Hinta: 75 €

Kurssin sisältö

Kurssin suoritettuasi osaat nimetä ja selittää johtoryhmän roolin, tavoitteen, tehtävät ja vastuut.

Osaat myös arvioida ja analysoida johtoryhmän tuloksellisuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä luoda esityksen johtoryhmätyöskentelyn kehittämiseksi ja perustella esitystä tutkimustuloksin.

Kurssi koostuu eri moduuleista. Kukin moduuli sisältää tiiviin tietoperustan, ohjeet itsenäiseen opiskeluun. Kurssilla on useampia arvioitavia tehtäviä.

Toteutustapa

Kurssi toteutetaan verkkototeutuksena eikä edellytä kampukselle tuloa. Kurssilla on pari- tai ryhmätyöskentelyä. Kurssi edellyttää aktiivisuutta ja sitoutumista vuorovaikutteiseen opiskeluun. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta sekä voidaan hyödyntää myös työelämä- ja vertaispalautteenantoa.

Työmäärä

5 opintopistettä = 135 tuntia (1 opintopiste = 27 tuntia työtä)

Lisätietoa opiskelijalle

Opinto on vaatimuksiltaan yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Opintojakson oppimateriaalit:

Bang, H., & Midelfart, T. N. (2021). Effective management teams and organizational behavior: A research-based model for team development. Routledge.

Luoma, M. (2021). Johtoryhmän käsikirja. Alma Talent: Helsinki. Mahdollinen muu materiaali on listattu Canvas-oppimisalustalle (videot, artikkelit).

Arviointiasteikko

Arviointiasteikko 1-5. Opintojaksolla käytössä olevan piste- ja arvosanataulukon tiedot ovat Canvasin työtilassa.

Lisätietoja: