Siirry sisältöön

Kurssi on YAMK-tason verkkokurssi. Sinulla tulee olla alempi korkeakoulututkinto (yliopisto tai AMK) tai vastaava opistoasteen tutkinto, jotta voit osallistua kurssille.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Aiheesta kiinnostuneet tai aiheen parissa työskentelevät
 • Hakuaika: 1.6.-31.8.2023 (TÄYNNÄ)
 • Ajoitus: 1.8.- 31.12.2023
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkossa
 • Hinta: 75 €

Kurssin sisältö

Kurssi koostuu kolmesta moduulista:

 1. Työhyvinvointi, työntekijäkeskeisyys ja muotoilu -moduulissa (1 op) käyt läpi työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät ja sitä miten niitä voidaan kehittää muotoilulla. Opintojakson myötä osaat käyttää tutkittuun tietoon perustuvia määritelmiä työhyvinvoinnin kehittämisessä ja ymmärrät mitä hyötyä on käyttää muotoilun menetelmiä työhyvinvoinnin kehittämisessä. Opintojakson jälkeen ymmärrät, mitä työhyvinvointimuotoilu tarkoittaa ja mikä on sen kehittämisprosessin tarkoitus.

 2. Työntekijäkokemus ja tiedon kiteyttäminen -moduulissa (2 op) opit mitä kokemusperäisellä tiedolla tarkoitetaan ja miten sitä voi kerätä. Tunnistat keräämästäsi kokemusperäisestä tiedosta työhyvinvointiin vaikuttavat oleellisimmat osatekijät, osaat kiteyttää ne selkeästi ja tarkastella työyhteisökontekstissa. Opinnon myötä ymmärrät työntekijäkeskeisten näkökulmien tärkeyden työntekijäkeskeisessä kehittämisessä.

 3. Työntekijäkokemuksesta ratkaisuihin -moduulissa (2 op) opit kehittämään työhyvinvointiin vaikuttavaa tekijää työntekijäkeskeisesti ideoimalla, testaamalla ratkaisua ja luomalla suunnitelman kehittämäsi ratkaisun käytäntöön viemiseksi. Osaat myös kuvata sen miten työntekijät pidetään ratkaisujen kehittämisessä koko ajan mukana sekä pystyt kriittisesti tarkastelemaan valitsemasi ratkaisun työntekijäkeskeisyyttä.

Tavoitteet

Kurssin suositettuasi osaat:

 • selittää työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät sekä työhyvinvointimuotoilun periaatteet, prosessin sekä siinä käytettävät keskeiset menetelmät.
 • suunnitella sekä toteuttaa työhyvinvointia kehittävän muotoiluprosessin (=kehittämistehtävän) ja reflektoida muotoiluprosessissa tekemiäsi ratkaisuja tietoperustaisesti,
 • laatia toteutussuunnitelman muotoiluprosessissa kehittämäsi ratkaisun viemiseksi käytännön työelämään sekä
 • perustella työntekijäkeskeisten näkökulmien ja muotoilun kehittämisperiaatteiden tärkeyden omassa organisaatiossasi tai työelämässä yleisesti.

Toteutustapa

Opinto suoritetaan täysin itsenäisesti tehtäväpalautusten aikataulu huomioiden / määräaikaan mennessä. Opinto edellyttää itseohjautuvuutta. Opinto ei sisällä yhteisiä tapaamisia eikä pari- tai ryhmätyöskentelyä. Opiskelet kokonaisuuden Canvasiin rakennetussa oppimisympäristössä, joka sisältää opiskelumateriaalin ja tehtävät/testit.

Kerran kuukaudessa Q & A Teams, jossa opiskelijat voivat kysyä kysymyksiä opintojaksoon liittyen. Osallistuminen näihin on vapaaehtoista.

Työmäärä

5 opintopistettä = 135 tuntia (1 opintopiste = 27 tuntia työtä)

Lisätietoa opiskelijalle

Opinto on vaatimuksiltaan yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

 • Huhta, M. & Myllyntaus, V. 2021. Työnantajabrändi ja työntekijäkokemus. Helsinki: Alma Talent.
 • Manka, M-L.& Manka, M. 2016. Työhyvinvointi. Helsinki: Talentum Pro.
 • Stickdorn, M., Lawrence, A., Hormess, M.& Schneider, J. 2018. This is service design doing: applying service design thinking in the real world: a practitioner’s handbook. First Edition. O’Reilly Media, Inc.
 • Tuulaniemi, J. 2011. Palvelumuotoilu. Helsinki: Talentum Media Oy.
 • Jaakkola H., Pietikäinen M., Purola A. 2020. Työhyvinvointimuotoilu osallistamisen ja työhyvinvoinnin kehittäjänä. Laurea. Viitattu 8.9.2021. Työhyvinvointimuotoilu osallistamisen ja työhyvinvoinnin kehittäjänä | Laurea Journal
 • Laurea 2020. Viitattu 8.9.2021. Työhyvinvointimuotoilu - Kehitä työhyvinvointia palvelumuotoilun keinoin - Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Paulise, L. 2021. 92% Of HR Leaders Set Employee Experience As Top Priority In 2021. Forbes. Viitattu 8.9.2021. 92% Of HR Leaders Set Employee Experience As Top Priority In 2021 (forbes.com)Links to an external site.
 • Pietikäinen M., 2020. Työhyvinvointimuotoilulla tuottavuutta, työhyvinvointia ja loistavia asiakaskokemuksia. Laurea. Viitattu 8.9.2021. Työhyvinvointimuotoilulla tuottavuutta, työhyvinvointia ja loistavia asiakaskokemuksia | Laurea Journal
 • Vignoli M., Di Norcia M. & Bertolotti F. 2021. Designing services for employees’ wellbeing: principles for an improved employee experience. IdeaSquare Journal of Experimental Innovation. Bologna, Italia. 1-9. Viitattu 8.9.2021. https://doi.org/10.23726/cij.2021.997Links to an external site.

Arviointiasteikko

Arviointi: hyväksytty/hylätty

Kurssilla käytössä olevan piste- ja arvosanataulukon tiedot ovat Canvasin työtilassa.

 

Lisätietoja: