Siirry sisältöön

Kurssi on YAMK-tason verkkokurssi. Sinulla tulee olla alempi korkeakoulututkinto (yliopisto tai AMK) tai vastaava opistoasteen tutkinto, jotta voit osallistua kurssille.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Strategisesta johtamisesta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 1.6.-18.8.2023
 • Ajoitus: 1.9.-31.12.2023
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkossa
 • Hinta: 75 €

Johdanto

Tietotyön fyysiset työympäristöt ovat voimakkaassa muutoksessa, ja niiden tulevaisuuden roolia etsitään kuumeisesti. Erityisesti uudet työnteon tavat kuten hybridityöskentely ja digitaaliset työkalut haastavat tilojen tarpeellisuutta ja ratkaisuja. Mihin enää tarvitaan työtiloja, kun työtä voi tehdä paljon helpommin ja miellyttävämmin muualla?

Toimistoja rakennetaan tällä hetkellä ennen kaikkea ’sosiaalisiksi hubeiksi’, jotka mm. vahvistavat henkilöstön yhteenkuuluvuutta, mahdollistavat innovaatioita ja luovat hyvää työnantajakuvaa. Mutta ovatko työtilat vain sosiaalista vuorovaikutusta varten? Onko työtiloilla muuta merkitystä?

Opintojaksolla tarkastellaan työtilojen merkitystä erityisesti tietotyötä tekevien organisaatioiden näkökulmasta, ja pohditaan onko työtiloilla merkitystä organisaation strategian ja tulevaisuuden tavoitteiden onnistumisessa.

Kurssin sisältö

Kurssilla käsitellään seuraavia teemoja:

 • organisaatio käsitteenä ja toimijana
 • tietotyö ja uudet työnteon tavat
 • työympäristön erilaiset tehtävät
 • työympäristön laatu - mitä ja kenen näkökulmasta?

Kurssi on suunniteltu erityisesti strategista johtamista ja organisaatiota opiskeleville sekä näiden aiheiden parissa työskenteleville, mutta sopii myös muille aiheesta kiinnostuneille.

Jaksolla fyysistä tilaa tarkastellaan organisaation strategiaa edistävän operatiivisen toiminnan ja tulevaisuuden menestymisen näkökulmista, ei niinkään perinteisemmin henkilöstöjohtamisen, tilasuunnittelun tai kiinteistökehittämisen kannalta. Kokemus toimitilajohtamisesta tai -suunnittelusta ei ole tarpeen, mutta perusymmärrys organisaatioiden johtamisesta ja strategiasta on edellytys opintojaksolle osallistumiseksi.

Kurssi toteutetaan verkossa, itseopiskeluna ja yhteisissä verkkotapaamisissa luentoina ja keskusteluina. Lisäksi jokanen tekee analyysin valitsemansa organisaation strategiasta ja sen fyysiselle työympäristölle asettamista vaatimuksista. Kurssilla keskitytään erityisesti tietointensiivisiin organisaatioihin ja tietotyöhön.

Kurssilla sovelletaan tehtävien osalta ns. flipped learning -menettelyä: etukäteen työstettävä yksilötehtävä alustaa seuraavan verkkotapaamisen aihetta, ja tapaamisen jälkeen opiskelija viimeistelee kyseisen osion tapaamisen luentojen ja keskustelun pohjalta. Näin toimien saamme verkkotapaamisista enemmän irti ja pystymme paneutumaan paremmin tehtävien herättämiin kysymyksiin.

Aikataulu

1.9.2023. Canvas auki
17.9.2023 Ennakkotehtävän palautus (edellytys opintojaksolle osallistumiseksi)
19.9.2023 Organisaatio ja strategia - kumpi on ensin? (zoom)
1.10.2023 Strategia ja työ -tehtävän palautus
5.10.2023 Työ ja työympäristö - kumpi on ensin? (zoom)
22.10.2023 Strategia, työ ja työympäristö -tehtävän palautus
25.10.2023 Työympäristö strategisena resurssina (zoom)
10.11.2023 Loppuraportin ja oppimiskyselyn palautus

Zoom-tapaamiset alkavat klo 16:30.

Tavoitteet

Kurssin jälkeen osaat

 • hallita strategisen työympäristön käsitteen ja siihen liittyvät näkökulmat
 • tunnistaa tietotyön ja sen johtamisen erityispiirteitä
 • tarkastella fyysistä työympäristöä organisaation strategisena resurssina
 • arvioida fyysisen työympäristön laatua organisaation ja työn kannalta
 • hahmottaa työn, työympäristöt ja organisaation systeemisenä kokonaisuutena

Toteutustapa

Opintojakson työskentely muodostuu kolmesta osasta:
1) Canvas -oppimisympäristössä tapahtuva itseopiskelu (ennen Zoom-tapaamisia)
2) luennot ja yhteinen oppiminen Zoom-tapaamisissa
3) itsenäisenä työnä tehtävä organisaation ja työympäristön analyysi.

Työmäärä

5 opintopistettä = 135 tuntia (1 opintopiste = 27 tuntia työtä)

Lisätietoa opiskelijalle

Opinto on vaatimuksiltaan yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opintojakson aikana analysoidaan itse valittua organisaatiota, sen strategiaa ja työympäristöä. Kurssin eteneminen tukee organisaatiosta ja työympäristöstä yksilötyönä tehtävää analyysia, ja siksi on erittäin suositeltavaa että opiskelija valitsee analyysinsa kohteen heti opintojakson alussa. Yksilötyötä työstetään koko opintojakson ajan.

Arviointiasteikko

Arviointi 1-5

Kurssilla käytössä olevan piste- ja arvosanataulukon tiedot ovat Canvasin työtilassa.

 

Lisätietoja: