Siirry sisältöön

Tämä projekti kuuluu täydentävän osaamisen opintoihin ja sinulla tulee olla aiemmin suoritettuna palvelumuotoilun perusteet tai muu vastaava osaaminen. Kurssi soveltuu erityisen hyvin niille, jotka suunnittelevat uraa palveluiden kehittämisen parissa, ja jotka ovat kiinnostuneet tiimien johtamisesta innovaatioiden synnyttämiseksi.

Perustiedot

 • Hakuaika: 09.06.2021 - 23.08.2021
 • Ajoitus: 06.09.2021-31.12.2021
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Laurea Tikkurila
 • Hinta: 150 €

Innovaatioprojekti on aito työelämäprojekti, joka toteutetaan yhteistyössä Iso Omenan palvelutorin toimijoiden kanssa. Projektissa syvennät osaamistasi palvelumuotoilusta ja saat valmiuksia kehittää tiimisi toimintaa fasilitoinnin ja valmentavan keskustelun menetelmiä (esim. GROW) hyödyntäen. Projekti toteutetaan monialaisena, eli siihen voi osallistua osaajia eri aloilta. Projektin 4-5 hengen tiimeissä yhdistetään eri tutkintojen opiskelijoiden vahvuuksia.

Opiskelijoidemme kokemuksia monialaisista opinnoista:

Monialainen yhteistyö oli tosi virkistävää ja oli mahtavaa, että ne osa alueet mitkä ovat itselle vaikeampia kuten IT taidot olivat toiselle opiskelijalle itsestäänselvyys.
Palvelumuotoilu ja tiimin toiminta voi vat olla näinkin kivutonta – eikä kehittämistyön tarvitsekaan olla ylhäältä alaspäin johdettua.

Omat vahvuudet sai monialaisessa työskentelyssä ottaa käyttöön ja niitä tarvittiin.

Lue lisää opiskelijoiden kokemuksia keväällä 2020 toteutetusta monialaisesta projektista >>

Aikataulu

Kurssi sisältää 8 tapaamiskertaa sisältäen lähi-verkkotapaamisia ja yhteiskehittämistä sekä 2 ohjauskertaa. Lähi-verkkotapaamiset pidetään pääosin Zoomissa, mutta myös toimeksiantajan eli Ison Omenan Palvelutorilla sekä Tikkurilan kampuksella.

Läsnäolo lähipäivillä on pakollista, jotta opiskelija ymmärtää seuraavan työvaiheen keskeiset piirteet ja pääsee sitä suunnittelemaan tiiminsä kanssa.

Opetuspäivät

04.10.2021 10.00–12.00

05.10.2021 09.00–11.00

13.10.2021 09.00–11.30

18.10.2021 09.00–12.00

01.11.2021 09.00–11.30

09.11.2021 09.00–12.00

16.11.2021 09.00–12.00

22.11.2021 09.00–12.00

29.11.2021 09.00–11.30

07.12.2021 09.00–11.30

Tavoitteet

Projektin sisältö sopii erityisesti terveys- ja hyvinvointialasta, liiketaloudesta, tietojenkäsittelystä ja turvallisuudesta kiinnostuneille.

Kurssin suoritettua opiskelija osaa:

 • kehittää ja soveltaa erilaisia työtapoja kehittäessään tulevaisuuden palveluja ja palvelumalleja työelämälähtöisessä projektissa
 • arvioida toimintaympäristön muutoksia sekä palvelujen ja palvelumallien muutostarpeita.
 • analysoida arvonluonnin toteutumista ja uusia mahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalalla asiakkaan, työntekijän, työyhteisön ja organisaation näkökulmasta  
 • soveltaa palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen menetelmiä sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoiluprojektissa
 • fasilitoida ja soveltaa valmentavaa työotetta kehittäjätiimin toiminnassa palvelumuotoiluprojektin aikana
 • valita palvelumuotoiluprojektin menetelmät ja toteuttaa itseohjautuvasti palvelumuotoilun projektin

Toteutustapa

 • Innovaatioprojekti on monialainen kurssi, jossa yhdistetään eri alojen ja ammatillisen osaamisen vahvuuksia.
 • Kurssi toteutetaan tiiviissä yhteistyössä toimeksiantajan eli Iso Omenan palvelutorin kanssa.

Työmäärä

Kurssin laajuus on 10 opintopistettä (10 x 27 = 270 tuntia opiskelijan työtä). Lähipäivien välissä on aina ryhmätyöskentelyä opintojaksolla annettujen ohjeiden mukaisesti. Kurssilla on lisäksi myös yksilötehtävä liittyen tiimin fasilitointiin.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

 • Reason, B., Lövlie, L., Flu, M. 2016. Service Design for Business – A Practical Guide to Optimizing the Customer Experience. Wiley. Laurea Finna: https://laurea.finna.fi/Record/laurus.87157
 • Stickdorn M., Hormes M., Lawrence A. & Schneider J. 2018. This is service design doing: A Practitioners’ Handbook. O’Reilly.
 • Fasilitointi luo uutta: menesty ryhmän vetäjänä. e-kirja, Laurea, Finna
 • Fasilitaattorin käsikirja: https://www.adlibris.com/fi/kirja/fasilitaattorin-kasikirja-9789513748654
 • Fasilitoivan johtamisen käsikirja: https://shop.almatalent.fi/fasilitoivan-johtamisen-kasikirja
 • Virtuaalifasilitaattorin käsikirja: https://www.adlibris.com/fi/kirja/virtuaalifasilitaattorin-kasikirja-9789529312641
 • Varmuutta fasilitointiin e-kirja Laurea, Finna
 • Opintojakson aikana jaettavat muut lisämateriaalit

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla hylätty - 5.

 • Ennakkotehtävä on yksilötehtävä ja se arvioidaan asteikolla 1-5. (30% kokonaisarvosanasta)
 • Projektityö toimeksiantoon perustuen arvioidaan asteikolla 1-5. (70% kokonaisarvosanasta)
 • Itse- ja vertaisarviointi

Lisätietoja: