Opetustapana on lähiopetus 2 viikon intensiiviopintoina toukokuun lopussa. Opintojakson voi suorittaa myös virtuaalina yksilötyönä. Ilmoittaudu silloin erilliseen virtuaalitoteutukseen.

  • Kohderyhmä: Laurean täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
  • Hakuaika: 8.-14.4.2019
  • Ajoitus: 20.-31.05.2019
  • Laajuus: 5 op
  • Sijainti: Laurea Leppävaara
  • Hinta: 75€

Opintojaksolla käsitellään tilojen ja ihmisen vuorovaikutusta ympäristöpsykologian näkökulmasta. Opintojaksolla käy vierasluennoitsijoita ja teemme kenttäkäyntejä. Varaudu siis matkustamiseen. Opinto on osa työympäristöjohtamisen täydentävää osaamista, mutta se sopii erittäin hyvin esimerkiksi markkinoinnista ja turva-alasta kiinnostuneille opiskelijoille.

Opintojakso toteutetaan 2 viikon intensiivijaksona toukokuun lopussa. Lähiopetuksessa on pakollinen läsnäolo. Opintojaksolla on työelämän toimeksiantaja ja opiskelijat laativat tiimeissä tilakonseptin tai toimintaehdotuksen. Tämän vuoden toteutuksella keskitymme todennäköisesti kaupunkiympäristöön, mutta aihe määräytyy toimeksiantajan mukaan. Opintojaksolla on lähiopetuksen lisäksi ennakkotehtävä, mutta muut tehtävät tehdään tunneilla ja iltaisin tiimeissä.

Opintojakson jälkeen osaat

  • tunnistaa tilan sosiaaliset, fyysiset ja virtuaaliset ominaisuudet sekä niiden vaikutukset käyttäjään
  • suunnitella erilaisten käyttäjien näkökulmasta käytettäviä tiloja
  • soveltaa ympäristöpsykologian periaatteita tilakonseptoinnissa ja -suunnittelussa

Lisätietoja:

"