Koulutus on pääsääntöisesti virtuaalinen: Optimatoteutus/opiskelijaryhmä, Verkko/virtuaali, yksi tutustustumiskäynti

 • Kohderyhmä: Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), Terveys- ja hyvinvointialalla toimivat ja sinne aikovat
 • Hakuaika: 8.-14.4.2019
 • Ajoitus: 2.5.-31.8.2019
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Etäopetus
 • Hinta: 75€

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:

 • kuvata ikäteknologiaan liittyvät peruskäsitteet
 • arvioida teknologian ja teknologiaa hyödyntävien palveluiden soveltuvuutta ja käyttäjäkokemuksia asiakkaan terveyden, toimintakyvyn ja elämänlaadun näkökulmasta
 • tukea ja ohjata ikääntynyttä teknologian käyttäjänä
 • keskustella terveysteknologian hyödyntämisestä ja sen mahdollisuuksista ikääntyneiden palveluissa sekä käyttöönottoon liittyvistä haasteista
 • kuvata ja selittää, millaisia sähköisiä palveluita ja ratkaisuita on tarjolla, ja millaiset ovat niiden kehittämisen suunnat
 • toimia monialaisessa kehittämis- ja verkostoyhteistyössä terveys- ja ikäteknologian alalla hyödyntäen asiakasymmärrystä
 • käyttää ja hyödyntää teknologisia ratkaisuita kotona asuvan ikääntyneen hoidossa ja palvelussa
 • kuvata, millaisia tutkimustuloksia on saatu teknologiaratkaisuiden vaikuttavuudesta ikääntyneen hyvinvointiin

Opintojakson sisältö

 • Peruskäsitteistö
 • Hyvinvoiniteknologian mahdollisuudet ja haasteet (nykytila ja tulevaisuuden näkymät)
 • Käytettävyys, käyttöönotto ja käyttäjäkeskeisyys
 • Näyttöön perustuvat hyvinvointiteknologian ohjaus ja neuvontamenetelmät
 • Case-työskentely pienryhmissä: kuvitteellisen ikääntyneen asiakkaan kotiympäristön kartoittaminen esteettömyyden ja teknologian näkökulmasta - Vertaisarviointi pienryhmittäin
 • Opintokäynti tai virtuaalikäynti ympäristöön jossa teknologiaa hyödynnetään tai esitellään

Aikataulut

 • 2.5.2019 - Opintojakso alkaa ja Optiman työtila aukeaa
 • 3.5.2019 klo 11.00-12.00 - Aloitustapaaminen Zoom -kanavalla
  Ohjauschat Optimassa täsmennetään tarpeen mukaan
 • 9.5.2019 "Kysy-vastaa" -palstan kysymysten vastaukset kootusti.
 • 14.5. tiistai klo 9-10.30. tai 16.5. torstai klo 13.00-14.30 Tutustuminen Tikkurilan kampuksen Teknologialainaamoon. Varaa aikaa myös oman ryhmän kanssa työskentelyyn.
 • 9.6.2019 - Oppimistehtävän 1 palautus (pienryhmissä tuotettava Case-tehtävä)
 • 16.6. - Oppimistehtävä 2 palautus (vertaisarviointi pienryhmissä)
 • 15.-19.6. 2019 - Oppimistehtävän 3 palautus (verkkotentti, yksilö). Tentti auki mainitut päivät, jolloin tentin voi tehdä itselle sopivana ajankohtana. Tentin voi suorittaa kerran. Uusintamahdollisuus elokuussa.
 • 11.8.2019 - Oppimistehtävän 4 palautus (Opintojakson kokoava yksilöessee, mahdollisuus tehdä yksilö- tai parityönä)

Huom. polkuopiskelijoiden aikataulut sovitaan tarvittaessa yksilöllisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Orientaatio ja perehtyminen 2 op = 55h
Tehtävät 2 (pienryhmässä) ja 3 (yksilötehtävä) yhteensä 2 op = 55h
Loppuraportti 1 op (yksilö- tai parityönä) = 27.5h

Lisätietoja:

"