• Kohderyhmä: Ikääntyneiden kanssa työskenteleville hoitotyön ammattilaisille, kuten lähihoitajille, sairaanhoitajille ja toimintaterapeuteille
 • Hakuaika: 8.–14.4.2019
 • Ajoitus: 02.05.2019–31.08.2019
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Etäopetus
 • Hinta: 150€ (alv 0%)

Sisältö

Toimintakyky: kokonaisvaltainen geriatrinen arviointi, sis. palvelutarpeen selvittämisen ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulman sekä asiakkaan toimintakyvyn kartoituksen.

 • Uhkat ja riskit: päihteet, kaltoinkohtelu, tapaturmat, syrjäytyminen, mielenterveysteema: Masennus, yksinäisyys, eristäytyneisyys
 • Iäkkään akuuttitilanteet eri ympäristöissä /moniammatillinen näkökulma
 • Palvelut, omaishoito ja perheiden tukeminen
 • Iäkkään lääkehoidon erityiskysymykset/ moniammatillinen näkökulma

Osat

1. Ikääntyneen muuttuva terveys ja hyvinvointi 6 op. Ikääntyneen akuuttitilanteet eri ympäristöissä (infektiot, avh, sydänoireet, yleistilan lasku, äkillinen sekavuus, ikääntyneen diabetes, kaatuminen), lääkehoidon erityspiirteet ja kokonaisvaltainen hyvinvoinnin kartoitus.

2. Monimuotoistuva vanhuskuva ja esteettömyys 4 op. Monimuotoistuva vanhuskuva: erilaisten ikäihmisten kohtaaminen (muistisairaat, maahanmuuttajat, autismin kirjoon kuuluvat, kehitysvammaiset, seksuaalivähemmistöt).

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • toteuttaa ikääntyneiden asiakkaiden kokonaisvaltaista geriatrista arviointia ja arvioida ikääntyneen asiakkaan toimintakykyä ja hyvinvointia
 • tunnistaa erilaisten ikääntyneiden elämänlaatua ja toimintakykyä uhkaavia tekijöitä ja suunnitella, toteuttaa ja arvioida riskitekijöiden vähentämistä
 • tukea ikääntyneiden elämänlaatua ja toimintakykyä soveltaen erilaisia ohjausmenetelmiä, näyttöön perustuvia käytäntöjä ja toimintamalleja asiakaslähtöisesti
 • koordinoida ikääntyneen palveluita sosiaali- ja terveysalan moniammatillisissa palveluverkostoissa
 • syventää ikääntyneen lääkehoidon osaamista ja oppia turvallisen lääkehoidon toteutuksen periaatteita
 • arvioida ikääntyneen hoidon, arjen tukemisen ja ohjauksen vaikuttavuutta sekä yksilö- että yhteiskunnallisella tasolla

Lisätiedot

Opintojakso sopii kaikille opiskelijoille. Varaudu tekemään opintoja kesän aikana, sillä 10 op vaatii n. 270 h / opiskelijan työtä. Kyseessä on moniammatillinen opintojakso, jonka aikana saat erilaista osaamista ja näkökulmia ajankohtaisesta aihealueesta.

Opintojakson viestinnässä käytetään Optima-työtilaa. Lähetämme tietoa ja ohjeita Optiman ilmoituksena, joten sallithan toiminnon. Mikäli sinulla on yleisiä kysymyksiä opintojakson kulusta, otathan yhteyttä viestipalstalla. Näin myös muut hyötyvät vastauksesta. Luottamuksellisissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä opettajiin sähköpostitse.

Tehtävien palautus viimeistään 31.7. Jos tehtävät on hyväksytty, niin saat suorituksen kevätlukukaudelle. Jos sinun pitää täydentää, niin täydennettävät tehtävät on palautettava 31.8, jolloin suoritus merkitään syyslukukaudelle. Myöhästyneitä töitä ei arvioida.

Lisätietoja:

"