Opinto suoritetaan etäopetuksena Optima-työympäristössä verkkossa.

 • Kohderyhmä: Turvallisuus- ja riskienhallinnan opiskelijat
 • Hakuaika: 8.–14.4.2019
 • Ajoitus: 02.05.–30.08.2019
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Etäopetus
 • Hinta: 75€ (alv 0%)

Toteutus

Englanninkielinen verkko-opetus Optimassa. Verkkototeutukseen sisältyy:

 • tuotteiden ja palveluiden turvallisuuden itsenäinen oppiminen
 • tapaustutkimus ja / tai kehitystehtävät aiheen sisällä
 • online-tentti

Oppimateriaali

Pine, Timothy. 2012. Product Safety Excellence. Löytyy Finnasta.

Arviointi

Toteutuksen arvioinnissa otetaan huomioon:

 • Tentin tulos
 • tapaus- ja / tai kehittämistehtävät
 • Kyky seurata annettua aikataulua

Tapaus- ja kehittämistehtävät

Opintojaksoon sisältyvät tapaus- ja / tai kehittämistehtävät on suoritettava

a) organisaatiolle, jonka kanssa opiskelija haluaa tehdä yhteistyötä tai
b) olemassa olevasta tuotteesta tai palvelusta.

Lisätietoa annetaan opintojakson alkaessa.

Tärkeät päivät

 • Optima-tila avataan 3. toukokuuta 2019
 • Online-tentti on avoinna 20.8. - 23.8.2019
 • Kaikki huomautukset (mukaan lukien tapaustutkimus / kehittämistehtävät) on toimitettava 28. elokuuta 2019 mennessä
 • Uusintatentti pidetään 27.8.-28.8.2019

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • soveltaa tuotteiden ja palveluiden turvallisuutta koskevan lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden vaatimuksia
 • käyttää erilaisia riskienarviointimenetelmiä tuotteisiin ja palveluihin liittyvien riskien tunnistamiseen ja arviointiin
 • luoda tuotteiden turvallisen käytön ja palveluiden turvallisen tuottamisen toimintamallit, suunnitelmat ja ohjeiston sekä kehittää niitä

Edeltävä osaaminen

Opintojaksolle ilmoittautuvilla tulee olla turvallisuus- ja riskienhallintaalan perusteiden riittävä osaaminen, jonka voi hankkia esimerkiksi suorittamalla opintojakson Business Continuity Planning (5 op) tai Basics of Corporate Security and Risk Management (10) op.

Lisätiedot

 • Paikkoja: 20-60
 • Kieli: englanti

Lisätietoja:

"