Toteutus tapahtuu lähiopetuksena Tikkurilan kampuksella sekä etäopetuksena.

 • Kohderyhmä: Sosionomit ja muut hyvinvointialasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 8.–14.4.2019
 • Ajoitus: 01.05.–31.08.2019
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Tikkurila
 • Hinta: 75€ (alv 0%)

Toteutus

Kulutus toteutetaan lähiopetuksena (8x6h touko- kesäkuun ja elokuun aikana) sekä verkossa / itsenäisenä työskentelynä. Kontaktitunneilla opiskellaan ja tutkitaan kirjallisuusterapeuttisia työmenetelmiä hoito, -kasvatus- ja ohjaustyössä. Opintojaksolla vahvistetaan osallistujien itsetuntemusta, palautteen antamista ja vastaanottamista sekä yhteistyötaitoja erilaisten kirjallisuusterapeuttisten harjoitusten, verkossa olevien tehtävien sekä asiakastyötä kehittävän suunnittelutehtävän kautta. Opetus tapahtuu Tikkurilan kampuksella. Koulutusmateriaali julkaistetaan opintojaksolla. Toteutuskieli on suomi.

Kontaktitunnit ovat kerran viikossa 6.5. - 12.6 sekä 19 -31.8. välisenä aikana. Verkkotyöskentely tapahtuu kesällä omavalintaiseen aikaan.

Opiskelussa painottuu teorian ja käytännön tiivis vuorovaikutus, kirjoitus- ja reflektointitaidot sekä ryhmässä tapahtuva työskentely.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen

Kontaktitunnit 2 op
Oppimispäiväkirja 1 op
Verkkotyöskentely; lukupiiri ja asiakastyön kehittämissuunnitelma 2op

Arviointi

Opintojakso arvioidaan T1-K5. Opintojakson suorittaminen edellyyttää 75% läsnäoloa vuorovaikutteelisen luonteensa vuoksi.

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • käyttää ja soveltaa kirjallisuusterapeuttisia työmenetelmiä eri-ikäisten asiakkaiden kanssa tehtävässä tavoitteellisessa työssä
 • suunnitella, ohjata ja arvioida ryhmäprosesseja, joissa hyödynnetään kirjallisuusterapeuttisia työmenetelmiä
 • hyödyntää paremmin omaa luovuuttaan, ilmaisuaan ja reflektiokykyään työelämässä

Lisätiedot

 • Toteutus: 60% lähiopetus, 40% etäopetus
 • Paikkoja: 12-20

Lisätietoja:

"