Toteutus suoritetaan etäopetuksena Optima-työtilassa.

 • Kohderyhmä: YAMK-opiskelijat
 • Hakuaika: 8.–14.4.2019
 • Ajoitus: 02.05.–31.08.2019
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Etäopetus
 • Hinta: 75€ (alv 0%)

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • tunnistaa ja ymmärtää perusteellisesti palvelukehitykseen liittyvät kulttuuriset kysymykset
 • hallita monikulttuurisia tiimejä ja hankkeita
 • tukea ja kehittää etulinjan henkilöstön kulttuurienvälistä kommunikaatiotaitoa
 • ottaa mukaan erilaisia asiakkaita palveluiden suunnitteluprosesseihin

Lisätietoja

Lisätietoja toteutuksen sisällöstä löydät englanninkieliseltä sivulta.

 • Koulutus: Degree Programme in Service Innovation and Design
 • Kieli: englanti
 • Paikat: 20-30
 • Arviointiasteikko: H-5

Lisätietoja:

"