Opinto suoritetaan etäopetuksena englanniksi ja se soveltuu myös kv-opiskelijoille.

 • Kohderyhmä: Yrityksen turvallisuuteen ja riskienhallintaan kiinnostuneille opiskelijoille
 • Hakuaika: 8.–14.4.2019
 • Ajoitus: 02.05.–30.08.2019
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Etäopetus
 • Hinta: 75€ (alv 0%)

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • soveltaa lainsäädännön, direktiivien ja suuntaviivojen vaatimuksia liiketoiminnan jatkuvuuden ja toimitusketjun riskienhallinnan osalta
 • tunnistaa kriittiset liiketoiminnot ja niiden tarpeet BCP:lle asiakasarvoketjun kautta
 • soveltaa riskienhallintamenetelmiä operatiivisen liiketoiminnan jatkuvuuden ja toimitusketjun riskien tunnistamiseksi, arvioimiseksi ja hallitsemiseksi asiakasarvoketjun kautta
 • luoda ja kehitettää toimintamalleja, suunnitelmia ja suuntaviivoja liiketoiminnan jatkuvuuden hallintaan ja toimitusketjun riskienhallintaan

Edeltävä osaaminen

Ennen kuin ilmoittaudut tähän opintojaksoon, sinulla tulee olla riittävä turvallisuuden ja riskienhallinan osaamisen taso, jonka voit hankkia esimerkiksi suorittamalla opintojakson: A9484 Corporate Security and Risk Management 10 op.

Lisätiedot

 • Paikkoja: 20-60
 • Opetuskieli: englanti

Lisätietoja:

"