Siirry sisältöön

Tämä kurssi on tarkoitettu vain Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa (RSKK) opiskeleville opiskelijoille!

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen opiskelijoille
 • Hakuaika: 20.5.-27.6.2021
 • Ajoitus: 1.08.2021 - 10.12.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkkototeutus
 • Hinta: 0 €

Opintojakson kuvaus

Opintojakson tavoite on kehittää ammatillisia valmiuksia kohdata naisvankeja rikosseuraamustyössä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa reflektoida ja arvioida omaa toimintaansa ja vuorovaikutusvalmiuksiaan suhteessa naisvankeihin. Hän ymmärtää naisvankien tarpeita sekä hallitsee naiserityisen työn lähtökohtia. Opiskelija osaa luoda ammatillisen ja dialogisen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen sekä osaa tukea ja ohjata naisvankeja työssään.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • tuntee naisvankeihin liittyviä erityispiirteitä tutkimuksien ja tilastojen valossa
 • osaa hahmottaa naisvankien asiakkuutta ja elämäntilanteita kokonaisvaltaisesti
 • tuntee naiserityisyyteen liittyviä kysymyksiä
 • osaa soveltaa naiserityisyyttä rikosseuraamusalalla ja rikosseuraamustyössä

Opintojakson sisältö ja teemat

 • Naiset ja rikollisuus tilastojen valossa
 • Naisvankien taustat: sosioekonominen, traumatausta
 • Naisvankien erityiskysymyksiä: väkivallan monta puolta, häpeä, itsetunto, lähisuhteiden monimutkaisuus sekä psykiatriset oireet
 • Naiserityinen rikosseuraamustyö, jossa ensimmäinen osa määrittelyä ja toinen osa käytännön esimerkkejä sekä sovellustapoja

Opinto toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina Laurean Canvas-verkko-oppimisympäristössä. 

Arviointi

 • Opintojakso ( 5 op) arvioidaan: Hyväksytty – Hylätty – asteikolla
 • Opintojaksosta  saa suoritusotteen (5 op)

Lisätietoja: