Siirry sisältöön

Kurssi on MOOC -tyyppinen eli ''Massive Open Online Course'' verkkopohjainen opinto. Opinnot voit suorittaa omaan tahtiin verkko-oppimisalustalla ajasta ja paikasta riippumatta. MOOC opinnoissa voit kirjautua sisään suorittamaan opintoja ja tehdä ne itsenäisesti verkossa, oman aikataulusi mukaan.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 09.08.2021-30.11.2021
 • Ajoitus: 01.09.2021-31.12.2021
 • Laajuus: 1 op
 • Sijainti: Verkkototeutus
 • Hinta: Maksuton toisen asteen opiskelijoille

Sisältö

Kurssin avulla perehdyt:

 • Keskeisiin lastensairauksiin ja häiriöihin
 • Lasten neurologiaan
 • Lasten kirurgiaan ja traumatologiaan
 • Lasten psykosomaattiseen oireiluun

Oppiminen tapahtuu monipuolisten tehtävien ja testien avulla Canvas-verkkoympäristössä. Kurssi suoritetaan itsenmäisesti ajasta ja paikasta riippumatta.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettua osaat:

 • nimetä keskeisiä lastentauteja
 • lastentautien yleiset tutkimus-, seuranta- ja hoitomenetelmät
 • kerätä esitietoja
 • seurata lapsipotilaan oireita ja tilaa
 • kuvata ja huomioida lapsipotilaan lääkehoidon erityispiirteitä

Materiaalit

 • Oppimistehtäviin liittyvä aineisto on sähköisenä ja linkitettynä tehtävänantoihin
 • Osa aineistosta on lisensioituja (esim. Terveysportti, Duodecim Oppikirjat). Näitä pääset käyttämään kirjautumalla Laurea kirjaston etäkäyttäjäksi. Ohjeet löydät Laurea LibGuides 
 • Osa aineistoista löytyy myös paperiversiona

Arviointi

 • Kurssi arvioidaan arvosanalla hyväksytty/hylätty