Siirry sisältöön

Kurssi on MOOC -tyyppinen eli ''Massive Open Online Course'' verkkopohjainen opinto. Opinnot voit suorittaa omaan tahtiin verkko-oppimisalustalla ajasta ja paikasta riippumatta. MOOC opinnoissa voit kirjautua sisään suorittamaan opintoja ja tehdä ne itsenäisesti verkossa, oman aikataulusi mukaan.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 09.08.2021-30.11.2021
 • Ajoitus: 01.09.2021-31.12.2021
 • Laajuus: 1 op
 • Sijainti: Verkkototeutus
 • Hinta: Maksuton toisen asteen opiskelijoille

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • nimetä keskeisiä lastentauteja
 • lastentautien yleiset tutkimus-, seuranta- ja hoitomenetelmät
 • kerätä esitietoja
 • seurata lapsipotilaan oireita ja tilaa
 • kuvata ja huomioida lapsipotilaan lääkehoidon erityispiirteitä

Toteutus

 • Opinnot toteutetaan MOOCina CANVAS oppimisalustalla, josta löytyy ohjeistus opintoihin
 • Verkkototeutus suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta
 • Virtuaaliopinnot 1 op on 27 tuntia opiskelijan työaikaa. Opintoihin kannattaa tehdä oma ajankäytön suunnitelma ja noudattaa sitä huolellisesti.

Lastentaudit opintojakson sisältö

 • Keskeiset lastensairaudet ja häiriöt
 • Lasten neurologiaa
 • Lasten kirurgiaa ja traumatologiaa
 • Lasten psykosomaattinen oireilu

Oppiminen tapahtuu monipuolisten tehtävien ja testien avulla. Opinnot toteutetaan verkko-opintoina Laurean Canvas oppimisympäristössä.

Materiaalit

 • Oppimistehtäviin liittyvä aineisto on sähköisenä ja linkitettynä tehtävänantoihin
 • Osa aineistosta on lisensioituja (esim. Terveysportti, Duodecim Oppikirjat). Näitä pääset käyttämään kirjautumalla Laurea kirjaston etäkäyttäjäksi. Ohjeet löydät Laurea LibGuides 
 • Osa aineistoista löytyy myös paperiversiona

Arviointi

 • Opinnot arvioidaan arvosanalla hyväksytty/hylätty