Siirry sisältöön

Kurssi on MOOC -tyyppinen eli ''Massive Open Online Course'' verk­ko­poh­jai­nen opinto. Opinnot voit suorittaa omaan tahtiin verkko-op­pi­mi­sa­lus­tal­la ajasta ja paikasta riip­pu­mat­ta. MOOC opinnoissa voit kirjautua sisään suo­rit­ta­maan opintoja ja tehdä ne it­se­näi­ses­ti verkossa, oman ai­ka­tau­lusi mukaan.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Tietojenkäsittelyn opinnoista kiinnostuneet
 • Hakuaika: 31.7.2021 asti
 • Ajoitus: 8.2.-31.8.2021
 • Laajuus: 2 op
 • Sijainti: Verkko
 • Hinta: Maksuton toisen asteen opiskelijoille

Sisältö

Verkkosivujen kehittäminen-kurssilla tutustut tietojenkäsittelyn opintoihin ja opit tarvittavat taidot www-sivujen rakentamiseen sisällön, graafisen ulkoasun sekä teknisen rakenteen osalta.

Sivuston suunnittelu:

 • sisällön suunnittelu
 • graafisen ulkoasun suunnittelu
 • teknisen rakenteen suunnittelu

Sivuston toteutus:

 • HTML-kielen perusteet
 • CSS-tyylimäärittely
 • sivuston siirto palvelimelle

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuasi osaat:

 • suunnitella ja toteuttaa verkkosivustoja käyttäen alan keskeisiä työvälineitä ja tekniikoita
 • suunnitella, luoda ja julkaista verkossa esitettäviä sisältöjä
 • kuvata, kehittää ja toteuttaa käyttöliittymiä toimeksiantajan tavoitteiden tukemisen näkökulmasta
 • arvioida www-sivustojen kehittämistarpeita ja käyttökelpoisuutta

Suoritustapa ja aikataulu

Kurssin suorittaminen tapahtuu itsenäisesti omaan tahtiin verkkoympäristössä Canvasissa.

Kurssi on jaettu seitsemään osaan:

 1. Johdanto
 2. Sivuston julkaisu
 3. HTML perusteet
 4. CSS
 5. Visuaaliset elementit
 6. Design
 7. Rakenne

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssi sisältää teoriaosuuksia ja videoita, itseopiskelua sekä verkkotehtäviä. Kaikki materiaali on verkkoalusta Canvasissa.

Arviointi

Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Arviointi perustuu tehtyihin tehtäviin + opintojaksopalautteen antamiseen (max 19+1 pistettä). Kuhunkin osioon liittyy lomakkeita ja/tai pienimuotoinen verkkotentti sekä html-tehtävä.

Hyväksytty suoritus vaatii vähintään 10 pisteen keräämistä kurssin aikana.