Siirry sisältöön

Kurssi on MOOC -tyyppinen eli ''Massive Open Online Course'' verk­ko­poh­jai­nen opinto. Opinnot voit suorittaa omaan tahtiin verkko-op­pi­mi­sa­lus­tal­la ajasta ja paikasta riip­pu­mat­ta. MOOC opinnoissa voit kirjautua sisään suo­rit­ta­maan opintoja ja tehdä ne it­se­näi­ses­ti verkossa, oman ai­ka­tau­lusi mukaan.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Restonomiopinnoista kiinnostuneet
 • Hakuaika: 9.5.2021 asti
 • Ajoitus: 29.1.2021-6.6.2021
 • Laajuus: 2 op
 • Sijainti: Verkko
 • Hinta: Maksuton toisen asteen opiskelijoille

Sisältö

Kurssi muodostuu kahdesta teemasta, matkailun toimiala ja elämys.

Teema matkailun toimiala muodostaa kokonaiskuvan toimialasta. Teemassa käsitellään toimialan:

 • määrittelemistä osana eri toimialojen ja elinkeinojen muodostamaa matkailuklusteria
 • keskeisimpiä liiketoiminnallisia tekijöitä
 • tulevaisuutta ja siihen vaikuttavia megatrendejä ja trendejä


Elämys-teemassa käsitellään matkailualan viitekehyksessä

 • elämyksen määritelmää ja suunnittelussa huomioitavia ulottuvuuksia
 • erilaisia elämystuotteita- ja palveluja

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettua opiskelija osaa:

 • nimetä matkailualaan liittyviä toimialoja
 • tunnistaa matkailualalle tyypillisiä tai siihen vaikuttavia tekijöitä
 • määritellä elämyksen
 • tunnistaa ja analysoida elämyksen mahdollistavia tuotteen ominaisuuksia ja asiakkaan kokemisen tasoja
 • nimetä matkailun elämyksiä ja tunnistaa niiden ominaisuuksia


Suoritustapa ja aikataulu

Kurssin suorittaminen tapahtuu itsenäisesti omaan tahtiin verkkoympäristössä Canvasissa. Kurssin sisältö on suositeltavaa opiskella moduulien ja tehtävien etenemisjärjestyksessä.

Huomioithan kuitenkin, että kaikki kurssin tehtävät on suoritettava hyväksytysti sunnuntai 6.6.2021 mennessä, jotta kurssista voi saada suoritusmerkinnän. Opinnon työtila sulkeutuu su 6.6.2021 jälkeen, jolloin oppimisympäristöön ei enää pääse ja tehtäviä ei voi enää suorittaa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssilla on käytössä elektroninen oppimateriaali, lähdekirjallisuus ja videot, jotka kerrotaan tehtävien yhteydessä Canvas-työtilassa.

Arviointi

Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty