Siirry sisältöön

Kurssi on MOOC -tyyppinen eli ''Massive Open Online Course'' verk­ko­poh­jai­nen opinto. Opinnot voit suorittaa omaan tahtiin verkko-op­pi­mi­sa­lus­tal­la ajasta ja paikasta riip­pu­mat­ta. MOOC opinnoissa voit kirjautua sisään suo­rit­ta­maan opintoja ja tehdä ne it­se­näi­ses­ti verkossa, oman ai­ka­tau­lusi mukaan.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Turvallisuus- ja riskienhallinnan alasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 30.3.2021-12.12.2021
 • Ajoitus: 30.3.2021-31.12.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkko
 • Hinta: Maksuton toisen asteen opiskelijoille

Kurssin sisältö ja aikataulu

Tämän kurkistuskurssin avulla pääset tutustumaan turvallisuus- ja riskienhallinnan koulutukseen ja sen perusteisiin. Kurssi on MOOC -tyyppinen eli ''Massive Open Online Course'' verk­ko­poh­jai­nen opinto. Kurssin voit suorittaa omaan tahtiin verkko-op­pi­mi­sa­lus­tal­la ajasta ja paikasta riip­pu­mat­ta. Oppimisalustana toimii Canvas ja kaikki viestintä kurssilla tapahtuu sen kautta. Kurssialusta on avoinna 31.12.2021 asti.

Kurssin laajuus on viisi opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä.

Kurssin osaamistavoitteet

Kurssin suoritettua osaat:

 • määrittää yritysturvallisuuden, turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan käsitteet, osa-alueet sekä niiden merkityksen organisaatiolle
 • määrittää organisaatioiden turvallisuudelle asetettujen vaatimusten ja parhaiden käytäntöjen perusteet
 • hyödyntää riskienhallinnan periaatteita sekä riskien arvioinnin ja hallinnan menetelmiä turvallisuuden kehittämisessä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

 • Elinkeinoelämän yritysturvallisuusmalli 2016 (https://ek.fi/mita-teemme/tyoelama/yritysturvallisuus/)
 • Flink, A-L; Reiman, T. & Hiltunen, M. 2007. Heikoin lenkki? Riskienhallinnan inhimilliset tekijät. Helsinki: Edita. Kirja on saatavissa Laurean kirjastosta.
 • Vaihtoehtoisesti Lindroos, P. Päätöksentekoon liittyvät inhimilliset tekijät, Pro Gradu. (https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/80966/gradu03828.pdf?sequence=1)
 • Kurssin muu materiaali, joka löytyy oppimisympäristöstä Canvasista

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla hylätty - 5.

 

Lisätietoja: