Siirry sisältöön

Kurssi on MOOC -tyyppinen eli ''Massive Open Online Course'' verk­ko­poh­jai­nen opinto. Opinnot voit suorittaa omaan tahtiin verkko-op­pi­mi­sa­lus­tal­la ajasta ja paikasta riip­pu­mat­ta. MOOC opinnoissa voit kirjautua sisään suo­rit­ta­maan opintoja ja tehdä ne it­se­näi­ses­ti verkossa, oman ai­ka­tau­lusi mukaan.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Soveltuu kaikille omien työelämätaitojen kehittämisestä kiinnostuneille
 • Hakuaika: 1.1.2021 - 1.7.2021
 • Ajoitus: 1.2.2021 - 31.7.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkko
 • Hinta: Maksuton toisen asteen opiskelijoille

Mielekkään työuran rakennussarja-kokonaisuus on kaikille itsensä ja työuransa kehittämisestä kiinnostuneille soveltuva verkkokurssi. Kurssin aikana saat valmiuksia toimia tulevaisuuden työelämässä ja suunnitella omaa työuraasi. Kurssi toteutetaan itsenäisesti omaan tahtiin verkko-opintoina Laurean verkko-oppimisympäristö Canvasissa.

Kurssi koostuu kolmesta osiosta:

 • Osaajana tulevaisuuden työelämässä
 • Mielekäs elämä, motivoiva työura
 • Itsensä johtamisen työkalut

Opiskelu kurssilla on itsenäistä työskentelyä verkkokurssilla omien aikataulujen mukaisesti. Kurssin opetusmateriaali on monipuolinen yhdistelmiä videoita, podcasteja, käytännön esimerkkejä sekä erilaisia pelillisiä harjoituksia, tehtäviä ja testejä.

Voit tutustua podcasteihin jo etukäteen Soundcloudissa:

Miten toimia epäonnistumisen pelon kanssa? [14:45]

Miltä työmarkkinoiden tulevaisuus näyttää? [16:00]

Kurssin sisältö

1. Osaajana tulevaisuuden työelämässä
Osaajana tulevaisuuden työelämässä -osiossa opit tunnistamaan elämäsi aikana eri elämänalueilla kertyneitä tietoja ja taitoja ja opit kertomaan niistä työurasi etenemistä tukevalla tavalla. Osiossa tutustutaan myös nykyhetken ja tulevaisuuden työmarkkinoihin ja työmarkkinoita ohjaaviin trendeihin.

2. Mielekäs elämä, motivoiva työura
Mielekäs elämä, motivoiva työura -osiossa opit jäsentämään elämän varrella kertyneiden kokemusten vaikutuksia siihen, miten nykyään toimit ja opit määrittämään itsellesi tulevaisuuden toiveita sekä urallesi että muuhun elämään.

3. Itsensä johtamisen työkalut
Itsensä johtamisen työkalut -osiossa saat käyttöösi erilaisia keinoja, toimintamalleja ja ideoita, joiden avulla pystyt toimimaan työelämässä niin, että saavutat tavoitteesi ja pidät huolta omasta hyvinvoinnistasi. Osiossa pureudutaan muun muassa uneen ja palautumiseen, vuorokausirytmiin ja vireeseen, omiin ajatusmalleihin sekä oman tehokkuuden ja vireystilan säätelyyn.

 

Oppimistavoitteet

Kurssin suoritettuasi osaat

 • Jäsentää, kuvata ja sanoittaa omaa osaamistasi erilaisissa muodoissa
 • Laatia työnhaun keskeisiä asiakirjoja osaamisperusteisesti (CV, työhakemus)
 • Asettaa realistisen ammatillisen kehittymistavoitteen ja suunnitella siinä etenemistä
 • Luoda suunnitelman itsellesi sopivasta vuorokausirytmistä
 • Kokeilla keskittymisen ja vireen säätelyn keinoja ja valita niistä itsellesi sopivia  

Arviointi

 • Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisiä arviointikriteerejä. Opintojakson arviointi Hyväksytty-Hylätty. 

Lisätietoja: