Siirry sisältöön

Kurssi on MOOC -tyyppinen eli ''Massive Open Online Course'' verk­ko­poh­jai­nen opinto. Opinnot voit suorittaa omaan tahtiin verkko-op­pi­mi­sa­lus­tal­la ajasta ja paikasta riip­pu­mat­ta. MOOC opinnoissa voit kirjautua sisään suo­rit­ta­maan opintoja ja tehdä ne it­se­näi­ses­ti verkossa, oman ai­ka­tau­lusi mukaan.

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Soveltuu kaikille omien työelämätaitojen kehittämisestä kiinnostuneille
  • Hakuaika: 09.08.2021 - 22.12.2021
  • Ajoitus: 09.08.2021 - 14.01.2022
  • Laajuus: 1 op
  • Sijainti: Verkko
  • Hinta: Maksuton toisen asteen opiskelijoille

Kurkistuskurssi Mielekäs elämä, motivoiva työura on yksi osa Mielekkään työuran rakennussarjaa.

 

Mielekkään työuran rakennussarja-kokonaisuus on kaikille itsensä ja työuransa kehittämisestä kiinnostuneille soveltuva verkkokurssi. Kurssin aikana saat valmiuksia toimia tulevaisuuden työelämässä ja suunnitella omaa työuraasi. Kurssi toteutetaan itsenäisesti omaan tahtiin verkko-opintoina Laurean verkko-oppimisympäristö Canvasissa.

 

Opiskelu kurssilla on itsenäistä työskentelyä verkkokurssilla omien aikataulujen mukaisesti. Kurssin opetusmateriaali on monipuolinen yhdistelmiä videoita, podcasteja, käytännön esimerkkejä sekä erilaisia pelillisiä harjoituksia, tehtäviä ja testejä.

Voit tutustua podcasteihin jo etukäteen Soundcloudissa:

Miten toimia epäonnistumisen pelon kanssa? [14:45]

Miltä työmarkkinoiden tulevaisuus näyttää? [16:00]

Oppimistavoitteet ja sisältö:

Mielekäs elämä, motivoiva työura -kurssilla opit jäsentämään elämän varrella kertyneiden kokemusten vaikutuksia siihen, miten nykyään toimit ja opit määrittämään itsellesi tulevaisuuden toiveita sekä urallesi että muuhun elämään.

Kurssin suoritettua opiskelija osaa:

  • arvioida omalle kehitykselle merkityksellisiä elämäntapahtumia ja tehdä johtopäätöksiä niiden vaikutuksista omaan toimintaan elämässä ja työssä
  • määritellä itselle tärkeitä asioita elämässä ja työssä sekä hyödyntää tätä tietoa työuran suunnittelussa
  • asettaa realistisen ammatillisen kehittymistavoitteen ja suunnitella siinä etenemistä

Arviointi

Kurssi arvioidaan asteikolla Hyväksytty-Hylätty.

 

 

Lisätietoja: