Siirry sisältöön

Opinto on täynnä. Peruutuspaikoista ilmoitamme suoraan hakulomakkeelle.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Viestinnästä kiinnostuneet
 • Hakuaika: 9.12.2020-4.1.2021
 • Ajoitus: 18.1.-31.3.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkko
 • Hinta: 75 €

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • viestiä tehokkaasti erilaisissa työelämän yksilö- ja ryhmäviestintätilanteissa kasvokkain ja virtuaalisesti
 • ottaa huomioon eri kohderyhmien ja viestintäkanavien asettamat vaatimukset viestinnälle
 • tuottaa erilaisia tilanteeseen sopivia tekstilajeja
 • analysoida ja tulkita sekä omia että toisten tuottamia tekstejä
 • toimia luontevasti erilaisissa ammatillissa esiintymistilanteissa ja viestiä vakuuttavasti neuvottelutilanteissa
  argumentoida vakuuttavasti
 • toimia tavoitteellisesti yhteiskirjoittamisen prosesseissa ja muissa työelämän ryhmäviestintätilanteissa
 • arvioida ja kehittää viestintätaitojaan ja käyttää kielenhuollon ja muita viestinnän työkaluja oman viestintätaitonsa kehittämisessä

Toteutus ja sisältö

Tällä verkkokurssilla opiskelija oppii työelämän viestintätilanteista ja viestintäkanavista. Opintokokonaisuus pitää sisällään luentotallenteita, live-webinaareja, sekä tehtäviä yhdessä ja erikseen. Kaikki opintojakson osuudet ovat täysin verkossa suoritettavia.

Opit, miten viestiä tehokkaasti erilaisissa työelämän yksilö- ja ryhmäviestintätilanteissa virtuaalisesti. Opit ottamaan huomioon eri kohderyhmien ja viestintäkanavien asettamat vaatimukset viestinnälle. Tuotat erilaisia tilanteeseen sopivia tekstilajeja sekä analysoit ja tulkitset sekä omia että toisten tuottamia tekstejä. Opit toimimaan luontevasti erilaisissa ammatillissa esiintymistilanteissa verkossa ja saat neuvoja ja ohjausta, miten viestiä vakuuttavasti neuvottelutilanteissa ja millaisia perustaitoja ja -tietoja voit hankkia, jotta osaat argumentoida vakuuttavasti. Opit perusteita visuaalisesta viestinnästä ja teet itsellesi visuaalisen ansioluettelon helpolla Canva-työkalulla.

Opintojakson päätteeksi arvioit oman viestintäosaamisesi kehittymistä ja teet jatkosuunnitelman siitä, miten voit kehittää tätä tärkeää taitoa myös jatkossa oma-aloitteisesti.

Aikataulu

Verkkoluentojen aikataulu:

 • 18.01.2021 14.00 - 16.00
 • 01.02.2021 14.00 - 16.00
 • 15.02.2021 14.00 - 16.00
 • 01.03.2021 14.00 - 16.00

Tehtäviä voi tehdä 31.3.2021 saakka. Kaikki tehtävät voi tehdä itsenäisesti. Arvioinnit tehdään ja kirjataan huhtikuun 2021 aikana.

Arviointi

Arviointi on arvosana-asteikolla H - 5. 

Lisätietoja: