Siirry sisältöön

Jos haluat oppia varmuutta esiintymiseesi ja hallitsemaan esiintyessä syntyvää jännitystä, tämä on sinulla sopiva opintojakso!

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Esiintymisvarmuutta haluavat henkilöt
 • Hakuaika: 25.05.2020- 01.09.2020
 • Ajoitus: 09.09.2020 - 14.10.2020
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Tikkurila
 • Hinta: 75 €

Lähde mukaan saamaan varmuutta esiintymistilanteissa! 

Tavoitteet 

Opiskelija osaa

 • tunnistaa ja analysoida esiintymisjännitystään
 • käyttää omaa itsetuntemustaan pohtiessaan esiintymisjännitykseen liittyviä syitä
 • löytää keinoja hallita esiintymisjännitystään
 • saa esiintymisvarmuutta

Sisältö ja toteutus

Lähiopetus Tikkurilan kampuksella. Toteutukselta voi olla kerran pois, sillä lähiopetus tällä opintojaksolla on hyvin tärkeää. 

 • Orientaatiotehtävä aiheeseen
 • Esiintymisjännitys
 • Esiintymisjännityksen ilmenemismuodot
 • Kokemukset esiintymisjännityksestä
 • Selviytymiskeinoja esiintymisjännitykseen
 • Esiintymistilanteiden harjoittelu

Opintojakso koostuu seuraavista osioista:

1. Lähiopetus 6 x 4 tuntia 1 op

Opintojakson suorittaminen perustuu säännölliseen, aktiiviseen, osallistumiseen tunneilla, sekä oppimispäiväkirjan (ks. liite) kirjoittamiseen. Jotta opintojakso edistäisi opinnoissa kehittymistä, on oleellista, että opintojaksolle pystyy osallistumaan jokaisella kerralla (kerran voi olla pois). Poissaoloista tulee sopia aina erikseen opettajien kanssa.

2. Tehtävät 2 op

Oppimispäiväkirja
Oppimispäiväkirjan tarkoitus on ensisijaisesti toimia oman opiskelun kehittämisen välineinä. Kontaktituntien ja välitehtävien sisältöjä reflektoidaan oppimispäiväkirjaan, joka palautetaan kurssin lopuksi. Hyväksytty oppimispäiväkirja sisältää tekstiä noin yhden sivun verran / tapaaminen kirjoitettuna rivivälillä 1,5 + erillinen otsikkosivu.

Välitehtävät
Kontaktikertojen yhteydessä annetaan välitehtäviä, jotka tehdään seuraavan kertaan mennessä. Välitehtäviä käsitellään myös seuraavalla kokoontumiskerralla. Välitehtäviä on yhteensä neljä. Välitehtäviin paneutuminen ja tarvittaessa muokkaaminen itselle sopiviksi, tukee opintojakson varsinaista tavoitetta, omien opintojen edistämistä pitkällä tähtäimellä.

Välitehtävien aiheet:
1. Omat kokemukset jännittämisestä
2. Jännityskokemuksen tarkastelu sarakepäiväkirjan avulla
3. Tavoitetehtävä
4. Selviytymiskeinoni esiintymistilanteessa

3. Lukupiiri 1 op

Valinnainen kirja, jota esitellään pienryhmissä.

Kirjallisuus ja materiaalit

Lukupiirin valinnaiset kirjat: (valitaan yksi)

 • Jännittäminen osana elämää - opiskelijan opas
 • Aavasto Kari, Kalpio Pia, Syrjälä Sirpa 2012 Jännittääkö? – pelko hallintaan
 • Hyppönen Henkka 2005 Kuinka se tehdään esiintyjänä
 • Juusola Mervi : Irti esiintymisjännityksestä ja sosiaalisista peloista
 • Koskimies Riitta 2002 Asiantuntijan esiintymistaito
 • Lomas Brian 2009 Successful presentation – Get brilliant Results fast
 • Lundberg Tom 2003 Puhu, vaikuta, menesty! Elämä on esiintymistä
 • Marcwort Auvo ja Marcwort Celene 2013 Kehitä esiintymistaitoja, Opas- ja vinkkikirja esiintyjille ja kouluttajille
 • Martin Minna 2017 Saa jännittää
 • Nieminen Marjut 2009 Esiinny eduksesi
 • Tiirikainen Kati 2016 Ujon urakirja: keinoja työelämän sosiaalisiin tilanteisiin

  tai omavalintainen esiintymiseen tai jännittämiseen liittyvä kirja.

Aikataulu

Lähiopetus Tikkurilan kampuksella:

 • 09.09.2020 15.00 - 17.00
 • 16.09.2020 15.00 - 17.00
 • 24.09.2020 15.00 - 17.00
 • 30.09.2020 15.00 - 17.00
 • 07.10.2020 15.00 - 18.30
 • 14.10.2020 15.00 - 18.30

Arviointi

Hyväksytty-hylätty

Lisätietoja: