Siirry sisältöön

Opintojaksolle ilmoittautuvilla tulee olla turvallisuus- ja riskienhallintaalan perusteiden riittävä osaaminen, jonka voi hankkia esimerkiksi suorittamalla opintojakson Business Continuity 5 op tai Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet 10 op.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Turvallisuusalasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 9.12.2020-7.1.2021
 • Ajoitus: 21.1.- 31.5.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Laurea Leppävaara ja verkko
 • Hinta: 75 €

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa: 

 • määrittää ympäristöriskien hallinnalle asetetut vaatimukset ja parhaat käytänteet sekä soveltaa niitä
 • määrittää ympäristöuhat ja niiden vaikutukset organisaatioiden toiminnalle
 • arvioida ja hallita ympäristöriskejä
 • luoda toimintamalleja ja ohjeistuksia ympäristöriskien hallintaan

Oppimateriaali

Aikataulu

 • 22.01.2021 09.00 - 11.30 Verkko-opetus
 • 19.02.2021 09.00 - 11.30 Verkko-opetus
 • 19.03.2021 09.00 - 11.30 Verkko-opetus
 • 16.04.2021 09.00 - 11.30 Verkko-opetus
 • 07.05.2021 09.00 - 11.30 Verkko-opetus

Arviointi

 • H-5

 

Lisätietoja: