Siirry sisältöön

Hae mikäli tietojenkäsittelyn koulutus kiinnostaa sinua!

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Tietojenkäsittelystä kiinnostuneet
 • Hakuaika: 9.12.2020-7.1.2021
 • Ajoitus: 21.1.2021-28.5.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Tikkurilan kampus ja verkko
 • Hinta: 75 €

Kurssin osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • Kommunikoida asiakkaiden kanssa ohjelmistojen vaatimusten määrittämiseksi
 • Dokumentoida ohjelmiston vaatimukset
 • Suunnitella (ja toteuttaa) verkkosovelluksia
 • Työskennellä vastuullisesti ohjelmistokehitystiimissä
 • Soveltaa oppimiaan taitoja ja tarvittavia ohjelmistotuotannon menetelmiä käytännön projekteissa.

Toteutus ja sisältö

 • Opintojakson tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva ohjelmistotuotannon osa-alueista sekä ymmärtää erilaisia ohjelmistotuotannon menetelmiä ja niiden merkitystä ohjelmistotuotantoprosessille.
 • Tavoitteena on myös oppia tekemään ja soveltamaan erilaisia ohjelmistotuotannon ratkaisuja itsenäisesti sekä omaksua ajattelutapa, jolla ohjelmistoprojektia voidaan hallita kokonaisuutena.
 • Tunneilla käydään läpi vaiheittain ohjelmistokehityksen menetelmiä ja ohjelmistotuotannon perusteita.
  Käsitellyistä menetelmistä tai tekniikoista tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, joita työstetään lähituntien lisäksi muuna aikana itsenäisesti sekä ryhmän kanssa yhteisesti.

Materiaalit

 • Opettajan tekemät materiaalit sekä opintojaksolla sovittava kirjallisuus.

Aikataulu

Alustavassa aikataulussa on tunnit merkitty lähiopetustunneiksi Tikkurilan kampukselle, mutta osa tunneista pidetään zoomissa ja vain osa lähiopetuksena. Opintojakson alussa sovitaan aikataulutus tarkemmin, eikä näitä kaikkia opetuskertoja pidetä. Ryhmät voivat kuitenkin tarvittaessa ja tilanteen niin salliessa käyttää luokkatilaa ryhmätöiden tekemiseen.

Lähiopetus Tikkurilan kampuksella/verkko-opetus seuraavasti: 

 • 21.01.2021 12.30 - 15.45 Lähiopetus Tikkurilan kampuksella
 • 28.01.2021 12.30 - 15.45
 • 04.02.2021 12.30 - 15.45
 • 11.02.2021 12.30 - 15.45
 • 18.02.2021 12.30 - 15.45
 • 25.02.2021 12.30 - 15.45
 • 04.03.2021 12.30 - 15.45
 • 11.03.2021 12.30 - 15.45
 • 18.03.2021 12.30 - 15.45
 • 25.03.2021 12.30 - 15.45
 • 01.04.2021 12.30 - 15.45
 • 08.04.2021 12.30 - 15.45
 • 15.04.2021 12.30 - 15.45
 • 22.04.2021 12.30 - 15.45
 • 29.04.2021 12.30 - 15.45
 • 06.05.2021 12.30 - 15.45
 • 20.05.2021 12.30 - 15.45
 • 27.05.2021 12.30 - 15.45

Arviointi

Arvostelu arvosana-asteikolla 0-5

Arviointi perustuu:

 • Tehtäviin
 • Ryhmätyöskentelyyn
 • Omaan ryhmätyöhön

Arvioinnin menetelmät:

 • Itsearviointi
 • Vertaisarviointi
 • Opettajan arviointi

Lisätietoja: