Siirry sisältöön

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa ja se koostuu kahdeksasta kahden tunnin Zoom-opetuskerrasta sekä suullisista ja kirjallisista tehtävistä.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Hoitoalasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 9.12.-31.12.2020
 • Ajoitus: 2.1.2021 - 31.7.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkko
 • Hinta: 75 €

Tavoitteet

Opiskelija osaa
 • viestiä ruotsin kielellä suullisesti ja kirjallisesti omassa työssään siten, että hän saavuttaa vähintään eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen taitotason B1-2 ja saa merkinnän valtionhallinnon kielitutkinnon suorittamisesta
 • kehittää vuorovaikutus-, viestintä- , tiedonhaku- ja raportointitaitojaan ruotsin kielellä

Opetuskertojen sisältö

Kerta 1
• minä opiskelijana: sanasto- ja lauseharjoituksia Optimassa
• sairaalan henkilökuntaa

Kerta 2
• tulohaastattelu
• tiloja ja yksiköitä
• sairaanhoitajakoulutus

Kerta 3
• päivystyksessä
• anatomiaa

Kerta 4
• voinnista kysyminen ja kertominen
• erilaisia sairauksia ja vaivoja

Kerta 5
• erilaisia sairauksia ja vaivoja jatkuu
• ensiavussa

Kerta 6 Kokemusasiantuntija paikalla: Huom. Pakollinen läsnäolo!
• ensiapu
• lääkitys

Kerta 7
• leikkauspotilas

Kerta 8
• vuodepotilaan hoito
• erilaisia toimenpiteitä

Tehtävät: 

 • En dag på jobbet –kirjoitelma
 • Suullinen esitelmä
 • ryhmätehtävänä ensiaputehtävä
 • kirjallinen tentti
 • suullinen tentti

Aikataulu

Verkkoluentojen aikataulu seuraavasti:

 • 12.01.2021 09.00 - 11.30
 • 19.01.2021 09.00 - 11.30
 • 26.01.2021 09.00 - 11.30
 • 02.02.2021 09.00 - 11.30
 • 08.02.2021 09.00 - 11.30
 • 16.02.2021 09.00 - 11.30
 • 02.03.2021 09.00 - 11.30
 • 02.03.2021 12.30 - 15.00
 • 09.03.2021 09.00 - 11.30
 • 09.03.2021 12.30 - 15.00
 • 17.03.2021 12.30 - 15.00


Arviointi

Opintojaksolla arvioidaan erikseen suullinen ja kirjallinen kielitaito. Tarkemmat tiedot arviointiperusteista löydät Optiman työtilasta.

H-5

 

Lisätietoja: