Siirry sisältöön

Kurssi on MOOC -tyyppinen eli ''Massive Open Online Course'' verkkopohjainen opinto. Opinnot voit suorittaa omaan tahtiin verkko-oppimisalustalla ajasta ja paikasta riippumatta. MOOC opinnoissa voit kirjautua sisään suorittamaan opintoja ja tehdä ne itsenäisesti verkossa, oman aikataulusi mukaan.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 30.07.2021-31.12.2021
 • Ajoitus: 01.08.2021-28.02.2022
 • Laajuus: 1 op
 • Sijainti: Verkkokurssi
 • Hinta: Maksuton (0 €)

Kurssin osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • kuvata erilaisia sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisiä palveluita ja tunnistaa erilaiset palvelut ja järjestämisvastuut.
 • tunnistaa eri palvelujärjestelmissä sähköisiä palvelupolkuja.
 • tunnistaa käyttäjän näkökulmasta erilasia sähköisiä asiointipalveluja ja virtuaalivastaanottoja.

Toteutus

 • Verkkototeutus, joka suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta
 • Työtilana DigiCampus, jonne saat linkin ilmoittautumisen jälkeen opettajalta sähköpostilla. Opettaja käsittelee uudet ilmoittautumiset aina perjantaisin, joten odotathan rauhassa linkkiä.
 • 1 opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan tekemää työtä. Kurssin suoritus ja tehtävät löytyvät työtilasta

Sisällön jaksotus

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä
 • Asiakaslähtöisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden roolit
 • Sähköinen palvelupolku ja sen sisältämät palvelut

Materiaalit

 • Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus on DigiCampuksen työtilassa.

Arviointi

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Hyväksytty suoritus edellyttää palvelupolkuun ja järjestämisvastuisiin liittyvän materiaaliin tutustumista, sen merkitsemistä suoritetuksi, mindmap- ja vertaisarviointi tehtävän tekemistä ja sen merkitsemistä suoritetuksi. Palvelujen käytettävyyteen liittyvien kysymysten pohtimista ja suorituksen merkitsemistä sekä lopputestin tekemistä hyväksytysti niin, että saat pisteitä vähintään 8/12.

 

Lisätietoja: