Siirry sisältöön

Kurssi on MOOC -tyyppinen eli ''Massive Open Online Course'' verkkopohjainen opinto. Opinnot voit suorittaa omaan tahtiin verkko-oppimisalustalla ajasta ja paikasta riippumatta. MOOC opinnoissa voit kirjautua sisään suorittamaan opintoja ja tehdä ne itsenäisesti verkossa, oman aikataulusi mukaan.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 9.12.2020-30.4.2021
 • Ajoitus: 1.3.2021 - 31.5.2021
 • Laajuus: 1 op
 • Sijainti: Verkkototeutus
 • Hinta: Maksuton (0€)

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • kuvata erilaisia sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisiä palveluita ja tunnistaa erilaiset palvelut ja järjestämisvastuut.
 • tunnistaa eri palvelujärjestelmissä sähköisiä palvelupolkuja.
 • tunnistaa käyttäjän näkökulmasta erilasia sähköisiä asiointipalveluja ja virtuaalivastaanottoja.

Toteutus

 • Verkkototeutus
 • MOOC suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta
 • DigiCampus, jonne saat linkin ilmoittautumisen jälkeen opettajalta sähköpostilla. Opettaja käsittelee uudet ilmoittautumiset aina perjantaisin, joten odotathan rauhassa linkkiä.
 • Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus löytyy DigiCampuksen työtilasta
 • 1 opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan tekemää työtä. MOOC:ssa on aluksi kuvattu opintojakson suoritus ja tehtävät
 • Verkkototeutus päättyy toukokuussa 2021.

Sisällön jaksotus

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä
 • Asiakaslähtöisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden roolit
 • Sähköinen palvelupolku ja sen sisältämät palvelut

Arviointi

MOOC arvioidaan hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää palvelupolkuun ja järjestämisvastuisiin liittyvän materiaaliin tutustumista, sen merkitsemistä suoritetuksi, mindmap- ja vertaisarviointi tehtävän tekemistä ja sen merkitsemistä suoritetuksi. Palvelujen käytettävyyteen liittyvien kysymysten pohtimista ja suorituksen merkitsemistä sekä lopputestin tekemistä hyväksytysti, niin että saat pisteitä vähintään 8/12.

 

Lisätietoja: