Siirry sisältöön

Kurssi on MOOC -tyyppinen eli ''Massive Open Online Course'' verkkopohjainen opinto. Opinnot voit suorittaa itsenäisesti oman aikataulusi mukaan verkko-oppimisalustalla.

Perustiedot

 • Hakuaika: 01.012.2021-31.05.2022
 • Ajoitus: 01.12.2021-30.06.2022
 • Laajuus: 1 op
 • Sijainti: Verkkokurssi
 • Hinta: Maksuton (0 €)

Kurssin osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • osaa vertailla ja auttaa asiakasta valitsemaan tarkoituksenmukaisen sähköisen sosiaali- ja terveyspalvelun
 • ymmärtää ammattiryhmäsi roolin asiakaslähtöisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa
 • ymmärtää uudistuvan paradigman muutoksen, jossa asiakkaan asema on palvelujärjestelmän keskiössä (hyvinvointi-ekosysteemissä)
 • tunnistaa eri palvelujärjestelmissä sähköisiä palvelupolkuja
 • osaa vertailla käyttäjän näkökulmasta erilasia sähköisiä asiointipalveluja ja virtuaalivastaanottoja

Toteutus

 • Verkkototeutus, joka suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta.
 • Työtilana Digicampus, jonne saat linkin ilmoittautumisen jälkeen.
 • 1 opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan tekemää työtä.
  Kurssin suoritus ja tehtävät löytyvät työtilasta.

Sisällön jaksotus

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä
 • Sähköisten sosiaali- ja terveyspalvelujen hyödyllisyys
 • Erilaiset sähköiset palveluympäristöt ja työvälineet
 • Asiakaslähtöisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden roolit
 • Sähköinen palvelupolku ja sähköiset asiointipalvelut

Materiaalit 

 • Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus on DigiCampuksen työtilassa.

Arviointi

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty. 

 

Lisätietoja: