Siirry sisältöön

Kurssi on MOOC -tyyppinen eli ''Massive Open Online Course'' verkkopohjainen opinto. Opinnot voit suorittaa omaan tahtiin verkko-oppimisalustalla ajasta ja paikasta riippumatta. MOOC opinnoissa voit kirjautua sisään suorittamaan opintoja ja tehdä ne itsenäisesti verkossa, oman aikataulusi mukaan.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 1.1.2021-30.6.2021
 • Ajoitus: 01.01.2021 - 31.07.2021
 • Laajuus: 1 op
 • Sijainti: Verkkototeutus
 • Hinta: Maksuton (0€)

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • osaa vertailla ja auttaa asiakasta valitsemaan tarkoituksenmukaisen sähköisen sosiaali- ja terveyspalvelun
 • ymmärtää ammattiryhmäsi roolin asiakaslähtöisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa
 • ymmärtää uudistuvan paradigman muutoksen, jossa asiakkaan asema on palvelujärjestelmän keskiössä (hyvinvointi-ekosysteemissä)
 • tunnistaa eri palvelujärjestelmissä sähköisiä palvelupolkuja
 • osaa vertailla käyttäjän näkökulmasta erilasia sähköisiä asiointipalveluja ja virtuaalivastaanottoja

Toteutus

 • Verkkototeutus
 • MOOC suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta.
 • DigiCampusta toimii työtilana, jonne saat linkin ilmoittautumisen jälkeen. Verkkototeutus päättyy heinäkuussa 2021.
 • 1 opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan tekemää työtä.
  MOOC:ssa on aluksi kuvattu opintojakson suoritus ja tehtävät

Sisällön jaksotus

 • Sosiaali - ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä
 • Sähköisten sosiaali- ja terveyspalvelujen hyödyllisyys
 • Erilaiset sähköiset palveluympäristöt ja työvälineet
 • Asiakaslähtöisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden roolit
 • Sähköinen palvelupolku ja sähköiset asiointipalvelut

Materiaalit 

 • Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus on DigiCampuksen työtilassa.

Arviointi

MOOC arvioidaan hyväksytty/hylätty. 

 

Lisätietoja: