Siirry sisältöön

Kurssi on MOOC -tyyppinen eli ''Massive Open Online Course'' verkkopohjainen opinto. Opinnot voit suorittaa omaan tahtiin verkko-oppimisalustalla ajasta ja paikasta riippumatta. MOOC opinnoissa voit kirjautua sisään suorittamaan opintoja ja tehdä ne itsenäisesti verkossa, oman aikataulusi mukaan.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 1.5.2021 asti
 • Ajoitus: 31.5.2021 asti
 • Laajuus: 1,5 op
 • Sijainti: Verkkototeutus
 • Hinta: 22,5e

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • keskeiset sisätautien erikoisalaan kuuluvat sairaudet
 • tunnistaa ja seurata sisätauteja sairastavan potilaan yleisimpiä oireita
 • sisätautien yleisimmät tutkimus-, seuranta- ja hoitomenetelmät
 • kuvata yleisimpien sisätautien lääkehoidon käytänteet

Sisältö

 1. Sisätautien erikoisalaan kuuluvat sairaudet
 2. Sydän- ja verisuonisairaudet
 3. Aivoverenkiertohäiriöt
 4. Keuhkosairaudet
 5. Umpieritysrauhasten (endokrinologiset) sairaudet
 6. Munuaissairaudet
 7. Ruuansulatuselimistön sairaudet
 8. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet
 9. Keskeisiä sisätautipotilaalle tehtäviä tutkimuksia

Oppiminen tapahtuu monipuolisten tehtävien ja testien avulla. Opinnot toteutetaan verkko-opintoina Laurean Canvas oppimisympäristössä.

Toteutus

 • Opintojakso on käynnissä 31.5.2021 asti.
 • Opinnot toteutetaan MOOCina CANVAS oppimisalustalla, josta löytyy ohjeistus opintoihin
 • Verkkototeutus suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta
 • Virtuaaliopinnot 1,5 op tarkoittaa 40,5 tuntia opiskelijan työaikaa. Opintoihin kannattaa tehdä oma ajankäytön suunnitelma ja noudattaa sitä huolellisesti

Materiaalit

 • Oppimistehtäviin liittyvä aineisto on sähköisenä ja linkitettynä tehtävänantoihin
 • Osa aineistosta on lisensioituja (esim. Terveysportti, Duodecim Oppikirjat). Näitä pääset käyttämään kirjautumalla Laurea kirjaston etäkäyttäjäksi. Ohjeet löydä Laurea LibGuides 
 • Osa aineistoista löytyy myös paperiversiona

Arviointi

 • Opinnot arvioidaan arvosanalla hyväksytty/hylätty

Lisätietoja: