Siirry sisältöön

Kurssi on MOOC -tyyppinen eli ''Massive Open Online Course'' verkkopohjainen opinto. Opinnot voit suorittaa omaan tahtiin verkko-oppimisalustalla ajasta ja paikasta riippumatta. MOOC opinnoissa voit kirjautua sisään suorittamaan opintoja ja tehdä ne itsenäisesti verkossa, oman aikataulusi mukaan.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Budjetoinnista sekä sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 9.12.2020-30.6.2021
 • Ajoitus: 1.3.2021 - 31.7.2021
 • Laajuus: 1 op
 • Sijainti: Verkkototeutus
 • Hinta: Maksuton (0€)

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • selittää budjetoinnin käsitteen ja tehdä yksinkertaisen budjetin
 • tunnistaa budjetoinnin mahdolliset vaikeudet
 • selittää sosiaali- ja terveysalan merkittävimmät kustannustekijät
 • tunnistaa oman roolinsa osana yksikön taloutta
 • kehittää, parantaa ja tehostaa omaa työtehokkuutta
 • selittää kustannustietoisuuteen vaikuttavia tekijöitä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa

Toteutus

 • Verkkototeutus
 • MOOC suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta
 • Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus löytyy työtilasta
 • 1 opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan tekemää työtä. MOOC:ssa on aluksi kuvattu opintojakson suoritus ja tehtävät.
 • DigiCampusta käytetään työtilana, jonne saat linkin ilmoittautumisen jälkeen opettajalta sähköpostilla. 

Sisällön jaksotus

 • Kustannustietoisuus sote-alalla MOOC:ssa tutustutaan budjetointiin ja työntekijän omaan toimintaan osana työantaja organisaation taloutta. Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa alan keskeisimmät kustannustekijät ja siihen vaikuttavat tekijät.

Materiaalit

 • Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus on DigiCampuksen työtilassa.

Arviointi

 • Hyväksytty/Hylätty

Lisätietoja: