Siirry sisältöön

Hae mukaan mikäli ihmisen anatomia sekä fysiologia kiinnostaa sinua!

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Fysioterapiasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 9.12.2020-4.1.2021
 • Ajoitus: 19.1.-31.7.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkko-opetus / Otaniemi
 • Hinta: 75 €

Opiskelija osaa

Opiskelija osaa

 • kuvata ihmisen kasvun ja kehittymisen vaiheet
 • havainnoida lapsen psykomotorista kehitystä
 • analysoida ihmisen liikettä ja liikkumista
 • tehdä johtopäätöksiä lapsen toiminnasta sekä toimintaedellytyksistä

Toteutus

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina, lukuun ottamatta alku- ja lopputapaamista sekä työpajoja (3-5 kpl), joille on 100 % osallistuminen. Opintojakso alkaa pakollisella orientaatiolla Otaniemen kampuksella.

Opintojaksolla on kolme teemaa. Jokaisella teemalla on oma vastuuopettaja. Opintojakson teemat ovat:

 • Ihmisen liike ja liikkuminen
 • Motorinen oppiminen ja taidon kehittyminen
 • Psykomotorinen kehitys

Opiskelijat jaetaan tiimeihin ja jokaiseen teemaan liittyy:

 • Kontaktina orientaatio -tapaaminen, verkkoluento tai verkko-ohjaus sekä tiimimuotoinen tehtävä ja työpajatyöskentely. Työpajoissa vaaditaan 100% läsnäolo.
 • Tiimityöskentelyä hyödynnetään osassa tehtäviä sekä työpajoissa. Opintojakson kokoava lopputehtävä toteutetaan yksilötehtävänä.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakso toteutetaan 3 osassa:

1. Osassa opiskelijat kuvaavat kehon rakenteiden ja toimintojen liikettä- ja liikkumisen suorituksia kuvaavat tasot sekä akselit ja analysoivat tietoa ihmisen liikkeen ja liikkumisen kannalta.
2. Osassa opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat lasten tai nuorten liikettä ja liikkumista näiden motorisen oppimisen ja taidon kehittämisen tavoitteellisessa liikkumisen ohjauksen interventiossa
3. Osassa opiskelijat havainnoivat ja analysoivat 0-16 vuotiaiden psykomotorista kehittymistä ja koostavat näitä koskevat oppimistehtävät.

Nämä 3 osaa yhdistävät ihmisen liikkeen ja liikkumisen psykomotorisen kehityksen kokonaisuuden siten, että 1. osassa tarkastelunäkökulma on biomekaaninen("ulkoa sisään") 2. osassa näkökulma on havaintomotoriikkaan perustuvassa motorisessa oppimisessa ja -taidon tavoitteellisessa kehittymisessä valitussa ympäristössä ("sisältä ulos") ja 3. osassa nämä em. näkökulmat yhdistyvät Ihmisen psykomotorisessa kehityksessä lasten/nuorten näkökulmasta. Tästä kokonaisuudesta opiskelijat koostavat vielä lopputehtävän.

Opetusaikataulu

Verkko-opetus ja lähiopetus Otaniemen kampuksella:

 • 19.01.2021 09.00 - 12.00
 • 02.02.2021 09.00 - 16.00
 • 01.03.2021 09.00 - 12.00
 • 15.03.2021 09.00 - 16.00
 • 12.04.2021 13.00 - 16.00
 • 27.04.2021 08.00 - 16.00
 • 11.05.2021 09.00 - 15.00

Lisätietoja: