Siirry sisältöön

Hyvät tiedot elimistön perusfysiologiasta antavat riittävän pohjan onnistua tämän opintokokonaisuuden itsenäiseen suorittamiseen

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Anatomiasta ja fysiologiasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 9.12.2020-4.1.2021
 • Ajoitus: 18.1.-31.7.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkko
 • Hinta: 75 €

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • kuvata ruuansulatusjärjestelmän perustoiminnot ja niiden säätelyn sekä fyysisen aktiivisuuden vaikutukset ravitsemukseen
 • kuvata ja tunnistaa ravitsemuksen merkityksen eri-ikäisten ihmisten hyvinvoinnille
 • arvioida asiakkaan kehon koostumusta ja tukea asiakkaan hyvinvointia edistäviä ravintotottumuksia
 • suunnitella asiakkaan kokonaisvaltaista hyvinvointia edistäviä fyysisen aktiivisuuden ja ravitsemuksen huomioivia toimintatapoja

Sisältö

1. Orientaatio
2. Ravitsemuksen fysiologia (2 zoom-luentoa)
3. Aktiivisuuden- ja ravinnonarviointi (2 zoom-luentoa)

Toteutuu kevään 2021 aikana - zoom-luentoja aiheista. Tarvittaessa opintojen etenemistä tuetaan zoom -luennoilla. Oppimistehtäviä kolmessa jaksossa: Ravitsemuksen fysiologia (2op), Ravitsemus- ja aktiivisuusarviointi (2op) ja kliinisen ravitsemuksen essee itselleen kiinnostavasta aihepiiristä (1op)

 • Kurssi on soveltavaa fysiologiaa.
 • Soveltuu lähinnä niille, joilla ravitsemus kuuluu terveysneuvonnan ja ohjaamisen alueeseen.
 • Hyvät tiedot elimistön perusfysiologiasta antavat riittävän pohjan onnistua tämän opintokokonaisuuden itsenäiseen suorittamiseen.

Materiaalit ja kirjallisuus

Ravitsemustiede -kirja (oppiportti)

Aikataulu

Zoom-luennot ilmoitetaan Canvas-oppimisalustalla. 

Arviointi

 • Kurssin oppimistehtävät arvioidaan hyväksytyiksi tai täydennettäviksi.
 • Hyväksytty/Hylätty

Lisätietoja: