Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksesta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 9.12.2020 -21.01.2021
 • Ajoitus: 04.02.2021 - 31.05.2021
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Verkkototeutus
 • Hinta: 150 €

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- jäsentää varhaiskasvatuksen arvopohjaa, päämääriä ja tietoperustaa
- huomioida kasvatuksessa lapsen ominaiset tavat toimia
- tunnistaa osallisuuden, yhteisöllisyyden ja dialogisen vuorovaikutuksen merkitystä lapsen kasvussa,kehityksessä ja oppimisessa
- luoda edellytyksiä kasvatuskumppanuudelle ja yhteistyölle

Toteutustapa

Opintojakso järjestetään kokonaan verkossa. Opintojaksossa on aikaan ja paikkaan sidottuja tapaamisia, jotka ovat nähtävänä opintojakson aikataulutuksesta.

Canvas-oppimisympäristö aukeaa opintojakson alkaessa, jolloin pääset näkemään opintojakson tarkan aikataulutuksen, materiaalit ja tehtävät. Huomioithan, että opiskelu edellyttää viikoittain säännöllistä opiskeluaikaa, verkkoympäristön käytön osaamista, tehtävien yhdessä tekemistä (ryhmät) ja keskustelujen säännöllistä seuraamista.

Sisältö

Varhaiskasvatuksen perusteet 3 op
Lapsen kasvu, kehitys ja oppiminen 3 op
Lapsen osallisuus 2 op
Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö 2 op

Materiaali ja kirjallisuus

Opintojakson aikana pidetään tentti seuraavista kirjoista:
- Nurmi, J-E., Ahonen,T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L., & Ruoppila, I. 2018. Ihmisen psykologinen kehitys, luku Varhaislapsuus.
- Sajaniemi, N., Suhonen, E., Nislin, M. & Mäkelä, J. 2015. Stressin säätely.
- Sainio,T., Pajulahti, R., Sajaniemi, N. 2020. Näin tuet lapsen itsesäätelyä. Hyvinvoinnin pedagogiikka varhaiskasvatuksessa.

Kirjat kannattaa hankkia hyvissä ajoin!

Aikataulu

 •     04.02.2021 17.00 - 18.00     Zoom-verkkoluento
  • Opintojakson orientaatio
 • 11.02.2021 17.00 - 18.00         Zoom-verkkoluento
  • Varhaiskasvatuksen perusteet -luento  
 • 18.02.2021 17.00 - 18.00         Zoom-verkkoluento
  • Lapsen osallisuus -luento   
 • 04.03.2021 17.00 - 18.00         Zoom-verkkoluento        
  • Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö -luento 
 • 11.03.2021 16.30 - 19.30         Zoom-verkkoluento        
  • Lapsen kasvu, kehitys ja oppiminen -verkkotentti    
 • 22.03.2021 17.00 - 19.00         Zoom-verkkoluento
  • Pitchaustehtävän ohjaus
 • 25.03.2021 17.00 - 19.00         Zoom-verkkoluento      
  • Pitchaustehtävän ohjaus   
 • 20.05.2021 17.00 - 18.00         Zoom-verkkoluento        
  • Opintojakson palautekeskustelu

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinto arvioidaan asteikolla H-5. Opiskelija saa sanallisen ja numeerisen palautteen, ryhmäpalautteen sekä vertaispalautetta.

Lisätietoja: