Siirry sisältöön

Opinto on täynnä. Peruutuspaikoista ilmoitamme suoraan hakulomakkeelle.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Sosiaalialasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 9.12.-31.12.2020
 • Ajoitus:  12.1.-31.5.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Porvoon kampus tai verkko
 • Hinta: 75 €

Oletko joskus miettinyt työskenteleväsi esim. päihde-, mielenterveys- terveyssosiaalityössä, sosiaali- ja kriisipäivystyksessä tai sitten Kelassa? Entä asumisohjaajana, jälkihuoltonuorten parissa tai työvalmentajana työpajalla? Tällä opintojaksolla opit sosiaalialan eettisiä arvoja ja periaatteita, ihmisen kasvun ja kehityksen lähtökohtia sekä hahmotat eri sosiaalialan asiakkuudet. 

Opintojakson opetus toteutetaan pääasiallisesti lähiopetuksena Porvoon Kampuksella, mutta koronan vuoksi lähiopetukseen osallistumiseen estyneille avataan mahdollisuus osallistua opetukseen myös Zoom-yhteyden avulla (ns. hybridimalli).

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • tuntea sosiaalialan arvoja ja eettisiä periaatteita
 • tuntea ihmisen kasvun ja kehityksen lähtökohtia
 • hahmottaa sosiaalialan asiakkuutta ja erilaisia elämäntilanteita

Sisältö

Opintojakso muodostuu seuraavista osa-alueista:

1. Ihmisen kasvun ja kehityksen lähtökohdat
2. Sosiaalialan asiakkuus ja erilaiset elämäntilanteet
3. Arvot ja eettiset periaatteet

Opintojaksolla on käytössä seuraava kirjallisuus:

 • Raatikainen, E., Rahikka, A., Saarnio, T. & Vepsä, P. 2019. Ammattina sosionomi. SanomaPro.
 • Arki, arvot ja etiikka. Sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet. 2017. Talentia.
 • Nurmi J-E, Ahonen T, Lyytinen H, Lyytinen P, Pulkkinen L, Ruoppila I, 2018/2014. Ihmisen psykologinen kehitys. PS-Kustannus.

Opetuksen aikataulu ja paikka

Opetus järjestetään Laurean Porvoon kampuksella tai verkossa. Opiskelija saa päättää ennen opintojen alkua, kummalla suoritustavalla osallistuu. Opintojaksoon sisältyy neljä opetuskertaa, joissa on läsnäolovelvollisuus. Nämä opetuskerrat ovat opintojakson orientaatiopäivä, tentti sekä kaksi seminaaripäivää.

 • 12.01.2021 08.30 - 10.00 Lähiopetus tai luento Zoomin kautta
 • 12.01.2021 10.15 - 11.45 Lähiopetus tai luento Zoomin kautta
 • 18.01.2021 08.30 - 11.45 Lähiopetus tai luento Zoomin kautta
 • 25.01.2021 08.30 - 11.45 Lähiopetus tai luento Zoomin kautta
 • 01.02.2021 08.30 - 11.45 Lähiopetus tai luento Zoomin kautta
 • 08.02.2021 08.30 - 11.45 Lähiopetus tai luento Zoomin kautta
 • 08.02.2021 12.30 - 15.45 Lähiopetus tai luento Zoomin kautta
 • 15.02.2021 08.30 - 11.30 Zoom verkkoluento
 • 15.02.2021 12.30 - 15.45 Zoom verkkoluento
 • 22.02.2021 08.30 - 11.45 Lähiopetus tai luento Zoomin kautta
 • 16.03.2021 08.30 - 15.45 Lähiopetus tai luento Zoomin kautta
 • 30.03.2021 08.00 - 12.00 Verkkotentti

Lisätietoa

Sanni Einovaara

Lehtori

sanni.einovaara@laurea.fi

 

Hanna Nurmiranta

Lehtori

hanna.nurmiranta@laurea.fi