Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 21.1.2021 - 27.1.2021
 • Ajoitus: 01.02.2021 - 02.05.2021
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Verkkototeutus
 • Hinta: 150 €

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • arvioida perheiden toimintakykyä, vahvuuksia ja haasteita
 • hahmottaa perhetyötä sosiaaliohjauksen näkökulmasta
 • sosiaaliohjauksen periaatteet sekä perhetyön käytäntöjä ja menetelmiä yksilöiden ja ryhmien kanssa työskenneltäessä
 • tukea perheitä eri elämäntilanteissa

Toteutustapa

Tällä opintojaksolla opiskellaan ns. hybridiopetuksen mukaisesti siten, että tarjolla on mahdollisimman paljon lähiopetusta Hyvinkään kampuksella, mutta mahdollisuus on myös verkkoyhteyden kautta osallistumiseen korona-ohjeistuksen mukaisesti. Läsnäolo joko kampuksella tai verkon välityksellä on pakollista.

Toiveena on lähiopetuksessa läsnäolo turvaohjeet huomioiden, jotta on mahdollisuus yhdessä pohtia perhetyön monia eri muotoja, toimintaympäristöjä ja erilaisia perhekulttuureita. Lisäksi tarkastellaan perheiden monimuotoisuutta ja perhetyössä käytettäviä menetelmiä. Pohditaan myös dokumentaation merkitystä lakisääteisessä perhetyössä sekä opetellaan lakisääteisen perhetyön tavoitteellisen suunnitelman tekemistä.

Mahdollisuuksien mukaan toteutukselle pyritään järjestämään perhetyössä työskenteleviä ammattilaisia eri toimintaympäristöistä.

Sisältö

Opintojakso koostuu seuraavista teemoista:

 • Perhetyön monet eri toimintaympäristöt
 • Perheiden monimuotoisuus
 • Perhetyössä käytettävät menetelmät
 • Perheiden toimintakyvyn arvioiminen

Aikataulu

 • 10.02.2021 09.00 - 15.00     Hyvinkään kampus/Verkko           
 • 17.02.2021 09.00 - 15.00     Hyvinkään kampus/Verkko            
 • 23.02.2021 09.00 - 15.00     Hyvinkään kampus/Verkko            
 • 11.03.2021 09.00 - 15.00     Hyvinkään kampus/Verkko           
 • 17.03.2021 09.00 - 15.00     Hyvinkään kampus/Verkko            
 • 23.03.2021 09.00 - 15.00     Hyvinkään kampus/Verkko            
 • 29.04.2021 09.00 - 15.00     Hyvinkään kampus/Verkko   

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinto arvioidaan asteikolla H-5.

 

 

Lisätietoja: