Siirry sisältöön

Koulutuskokonaisuus toteutetaan keväällä verkko-opintoina ja syksyllä mahdollisuuksien mukaan monimuoto-opintoina. Monimuoto-opinnoissa yhdistyy verkko- ja lähiopetus.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Lastensuojelun parissa tällä hetkellä työskentelevät, joilla on toisen asteen soveltuva tutkinto
 • Hakuaika: 16.2.-28.2.2021
 • Ajoitus: Kevät 2021 - Syksy 2021
 • Laajuus: 30 opintopistettä
 • Sijainti: Verkko-opetus keväällä 2021 ja mahdollisuuksien mukaan monimuoto-opetus syksyllä
 • Hinta: Avoimen AMK:n vuosimaksu 400€

Lastensuojelun 30 opintopisteen laajuinen koulutuskokonaisuus on työelämälähtöisesti rakennettu kokonaisuus, joka koostuu kuudesta Laurean sosiaalialan kurssista. Kokonaisuus järjestetään kevään ja syksyn 2021 aikana. Opinnot toteutetaan verkko-opintoina ja mahdollisuuksien mukaan monimuoto-opintoina syksyllä 2021. Monimuoto-opinnoissa yhdistyvät verkko- ja lähiopetus. Opinnot on suunniteltu vastaamaan Laurean avainkumppaneiden ja yhteistyökumppaneiden esille tuomia työelämän osaamistarpeita.

Kokonaisuuden suorittamisen jälkeen voit hyväksilukea opinnot osaksi sosionomin AMK-tutkintoa.

Sisältö

Koulutuskokonaisuus koostuu kuudesta osasta, joista kolme suoritetaan kevään 2021 aikana ja kolme syksyn 2021 aikana. Yhden osan laajuus on aina viisi opintopistettä ja koko kokonaisuuden laajuus on 30 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työpanosta.

1.) Sosiaalityön orientaatio lastensuojelun näkökulmasta ja lakisääteisyys 1.3.-30.4.

Opit ymmärtämään lastensuojelun roolin osana sosiaalityön konseptia. Kurssilla käydään läpi lastensuojelulakia. Kurssin suoritettuasi hahmotat palvelujärjestelmän kokonaisuuden ja verkostotyön merkityksen sekä osaat toteuttaa palveluohjausta osana asiakastyötä myös digitaalisesti.

Aikataulu

Kurssi järjestetään etäopetuksena seuraavina ajankohtina:

 • Tiistai 2.3.2021 klo 9-12
 • Tiistai 9.3.2021 klo 9-12
 • Perjantai 12.3. klo 12-15
 • Maanantai 15.3. klo 9-12
 • Tiistai 23.3. klo 9-12
 • Torstai 25.3. klo 9-12
 • Torstai 15.4. klo 9-15

2.) Lastensuojelun prosessit ja palvelujärjestelmä Huhti-toukokuu 2021

Kurssin aikana opit toimimaan sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisesti. Opit ehkäisevän lastensuojelun ja lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun prosessit. Opit myös havaitsemaan ja tulkitsemaan lapsen ja perheen tuen tarpeita varhaisessa vaiheessa sekä tunnistamaan ja arvioimaan lastensuojelun tarvetta.

Kurssin suoritettuasi osaat työskennellä lasten ja perheiden tukena osana lastensuojelun avohuollon kokonaisuutta sekä jälkihuollossa. Osaat myös hyödyntää digitaalisen sosiaalityön mahdollisuudet sekä työskennellä lasten ja perheiden tukena osana sijaishuollon kokonaisuutta.

Osion suoritettua opiskelija:

 • osaa toimia sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisesti
 • ehkäisevän lastensuojelun ja lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun prosessit
 • havaita ja tulkita lapsen ja perheen tuen tarpeita varhaisessa vaiheessa
 • tunnistaa ja arvioida lastensuojelun tarvetta
 • työskennellä lasten ja perheiden tukena osana lastensuojelun avohuollon kokonaisuutta sekä jälkihuollossa (osanäyttö)
 • työskennellä lasten ja perheiden tukena osana sijaishuollon kokonaisuutta (osanäyttö)
 • hyödyntää digitaalisen sosiaalityön mahdollisuudet

Kurssin aikataulu järjestetään etänä* seuraavina ajankohtina:

 • Tiistai 27.4.2021 klo 9-12 (pakollinen läsnäolo)
 • Perjantai 30.4.2021 klo 9-12
 • Torstai 6.5.2021 klo 12-15
 • Perjantai 14.5.2021 klo 9-12
 • Tiistai 18.5.2021 klo 9-12
 • Torstai 20.5.2021 klo 9-12
 • Tiistai 25.5.2021 klo 9-15

*Huomioithan, että vaikka lähiopetus tapahtuu netissä, siihen osallistuminen on suotavaa ja osa opetuskerroista voi vaatia myös pakollista läsnäoloa.

3.) Asiakastyön dokumentaation merkitys lastensuojelussa Touko-elokuu 2021

Kurssilla perehdytään kirjaamisen ja dokumentoinnin merkitykseen lastensuojelun asiakasprosessissa. Opinnoissa käydään läpi määrämittaisen kirjaamisen periaatteet ja asiakastyön eri dokumentit. Opit ymmärtämään perheiden osallistamisen merkityksen ja haasteet dokumentointityössä.

Kurssin suoritettuasi osaat huomioida osaat huomioida lasten osallisuuden ikätasoisesti ymmärrät dokumentaation merkityksen vanhempien osallistamisessa perheen asiakasprosessissa.

Opetuskerrat toukokuun aikana ja itsenäistä työskentelyä elokuuhun.

4.) Perheiden kanssa tehtävä verkostotyö Syksy 2021

Kurssin suoritettuasi osaat hahmottaa systeemisen työotteen peruselementit ja tunnistaa niiden merkityksen asiakastyölle. Osaat käsitellä olennaisia ilmiöitä osana verkostoa ja tunnistaa oman vaikutuksen systeemissä. Opit myös käyttämään menetelmään liittyviä työkaluja tarkoituksenmukaisesti.

5.) Erilaisten riippuvuuksien haitallisuus lapsiperheissä Syksy 2021

Kurssilla opit ymmärtämään riippuvuuskäyttäytymisen merkityksen ja tunnistamaan haitallista riippuvuuskäyttäytymistä lapsiperheissä. Kurssilla perehdytään haitallisen riippuvuuskäyttäytymisen tunnistamiseen sekä hoitoonohjauksen periaatteisiin päihdepalvelujärjestelmässä.

Kurssin suoritettuasi tukea lasta ja perhettä sekä tunnistamaan oman roolisi kuntoutumisen. Opit myös hyödyntämään kokemusasiantuntijuutta osana työtäsi.

6.) Mielen hyvinvoinnin haasteet lapsiperheissä Syksy 2021

Kurssilla opitaan tunnistamaan erilaisia mielenterveyshäiriöitä. Opit tukemaan eri mielenterveyden haasteiden kanssa toimivia perheitä sekä ymmärtämään lapsen näkökulmaa ja nostaa sen näkyväksi työskennellessäsi perheen kanssa. Kurssin suoritettuasi osaat tukea perhettä erilaisissa kriiseissä sekä hahmottaa työntekijän merkityksen turvallisen kiintymyssuhteen mahdollistajana.

Aikataulu

Koulutuskokonaisuus järjestetään vuoden 2021 aikana siten, että kevään ja kesän aikana järjestetään kolme osaa ja syksyn aikana kolme osaa.

Opinnot järjestetään keväällä 2021 verkossa ja syksyllä 2021 mahdollisuuksien mukaan monimuoto-opintoina. Monimuoto-opinnoissa yhdistyvät verkko- ja lähiopetus. Osioiden tarkempi aikataulu vahvistuu myöhemmin.

Lisätietoja: