Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Sosiaalialasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 20.12.2020-15.2.2021
 • Ajoitus: 1.3.-31.5.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkko
 • Hinta: 75 €

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:

 • ymmärtää mentalisaation sisällön ja tarkoituksen eri vuorovaikutussuhteissa
 • tiedostaa miten mentalisaatiota voi toteuttaa lasten kanssa eri toimintaympäristöissä
 • pohtia omia valmiuksia mentalisaatioon

Toteutustapa

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkkokurssina. Opintojaksoon kuuluu kirjallinen yksilötehtäviä ja vertaisarviointi, paritehtävä ja työntekijän haastattelu. Paritehtävän toteutus edellyttää opiskelijalta valmiutta yhteisten työskentelyaikojen ja muotojen sopimiseen verkkoyhteydessä. Opintojakson tehtävät tulevat Canvas-oppimisalustaan esille. 

Tehtävät

 1. Mitä mentalisaatio tarkoittaa, (yksilötehtävä ja vertaisarviointi) 2 op
 2. Case-tehtävä, (paritehtävä) 1 op
 3. Työntekijän haastattelu, (yksilötehtävä) 2 op


Keskeinen sisältö

 • tietoa mentalisaatiosta
 • mentalisaatiokyky
 • työntekijän taito lapsen ja perheen mentalisaation vahvistajana
 • oman ja toisen ihmisen näkökulman reflektointi
 

Arviointi

H-5

Lisätietoja: