Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Lastensuojelusta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 9.12.2020-4.1.2021
 • Ajoitus: 18.01.2021 - 18.04.2021
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Verkkototeutus
 • Hinta: 150 €

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • toteuttaa työssään lastensuojelulain periaatteita ja velvoitteita sekä avo- että sijaishuollon työssä
 • tunnistaa ja arvioida lastensuojelun tarvetta
 • havaita ja tulkita lapsen ja perheen tuen tarpeita varhaisessa vaiheessa
 • analysoida varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen merkitystä lapsen elämässä
 • käyttää verkostomaisia ja voimavarakeskeisiä työmenetelmiä

Toteutustapa

Tämä opintojakso järjestetään verkossa. Opintojaksolla on verkkoluentoja zoomissa ja ne nauhoitetaan. Toteutukseen liittyvät ohjeistukset, tehtävät ja materiaalit ovat opintojakson alkaessa nähtävillä Canvas oppimisalustalla.
Opiskelijoiden on lisäksi mahdollista saada sekä yksilö- ja/tai pienryhmäohjausta tehtävien tekemiseen.

Sisältö

1. Ennaltaehkäisevä lastensuojelu: lapsen oikeudet, ennaltaehkäisevä lastensuojelu, moniammatillinen yhteistyö, Sosiaalihuoltolain mukaiset ja muut lapsiperhepalvelut

2. Lastensuojelun tarpeen tunnistaminen ja arviointi: perhe- ja lähisuhdeväkivalta ym. lapsen hyvinvoinnin riskitekijät, lapsen kaltoinkohtelun tunnistaminen, SHL-ilmoitus, lastensuojeluilmoitus, palvelutarpeen arviointi

3. Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu: lastensuojelun toimintaperiaatteet, avohuollon tukitoimenpiteet, kiireellinen sijoitus, huostaanotto, sijaishuolto (laitoshoito, ammatilliset perhekodit, perhehoito, rajoitustoimenpiteet), jälkihuolto

4. Varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhde: mentalisaatio, ylisukupolvisuus

5. Verkostomaiset ja voimavarakeskeiset työmenetelmät: systeeminen lastensuojelun toimintamalli, verkostotyö lastensuojelussa ja dokumentointi

Aikataulu

 • 19.01.2021 09.00 - 10.30    Zoom-verkkoluento 
 • 27.01.2021 14.00 - 15.30    Zoom-verkkoluento                
 • 03.02.2021 14.00 - 15.30    Zoom-verkkoluento            
 • 10.02.2021 09.00 - 11.30    Zoom-verkkoluento    
 • 11.02.2021 10.00 - 11.30    Zoom-verkkoluento    
 • 18.02.2021 10.00 - 11.45    Zoom-verkkoluento                   
 • 02.03.2021 09.00 - 10.30    Zoom-verkkoluento    

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinto arvioidaan asteikolla H-5.

Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön.

 

Lisätietoja: