Siirry sisältöön

Hae mukaan, jos restonomikoulutus ja asiakassuhteiden johtaminen sekä kehittäminen kiinnostaa sinua!

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Asiakassuhteiden johtamisesta kiinnostuneet henkilöt
 • Hakuaika: 9.12.2020-4.1.2021
 • Ajoitus: 13.1.-17.3.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkko
 • Hinta: 75 €

Tämä kurssi alkaa tammikuussa 2021. Mikäli haluat aloittaa opiskelun myöhemmin, tutustu vastaavaan maaliskuussa toteutettavaan kurssiin >>

Asiakassuhteiden johtaminen-kurssilla asiakkuutta ja sen hallintaa tutkitaan juuri restonomiopintojen näkökulmasta.

Opintojakson keskeinen sisältö ja aiheet

 • Erilaiset asiakas- ja kumppanuussuhteet
 • Asiakassuhdemarkkinointi
 • Asiakaslupaus ja arvonluonti
 • Asiakkuuden elinkaari
 • Asiakkuuksien hallinnan perusprosessit
 • Asiakaskannattavuus

Asiakkuuksien tarkastelu omien asiakkuuksien sekä töiden kautta.

Opintojaksolla on vierailijaluennot:

 • Vierailijaluento EU: yleisestä tietosuoja-asetuksesta (GDPR) ja Asiakastiedon kerääminen ja käyttäminen. CRM & lait ja asetukset:
  Ari Lappalainen, Digia Oy.
 • Asiakkuuksien johtaminen ja kuluttajaviestintä:
  Hanna Pasanen, markkinointipäällikkö, Unilever.

Kirjallisuus ja materiaalit:

 • Bergström, S. & Leppänen, A. 2015: Yrityksen asiakasmarkkinointi. Helsinki: Edita Publishing. (soveltuvin osin: ss. 417-451)
 • Grönroos,C. 2010: Palvelujen johtaminen ja markkinointi. Helsinki: WSOYPro. (soveltuvin osin: ss. 46-73, 174-220)
 • Hellman, K., Peuhkurinen, E. & Raulas, M. 2005. Asiakasjohtamisen työkirja. Juva: WSOY.
 • (Gummesson, E. 2004: Suhdemarkkinointi. 4P:stä 30R:ään. Helsinki: Talentum.)
 • Muu CRM-kirjallisuus, mm.: 
  Kumar and Reinartz: Customer Relationship Management; Concept, strategy and tools. Springer 2nd ed.

Aikataulu:

Ensimmäinen luento Zoomissa 13.01.2021 klo 15.00 ja kurssin viimeinen luento on 17.3.

Verkkoluennot seuraavasti:

 • 13.01.2021 15.00 - 16.30
 • 20.01.2021 09.00 - 11.30
 • 27.01.2021 09.00 - 11.30
 • 03.02.2021 09.00 - 11.30
 • 10.02.2021 09.00 - 11.30
 • 17.02.2021 09.00 - 11.30
 • 24.02.2021 09.00 - 11.30
 • 03.03.2021 09.00 - 11.30
 • 10.03.2021 09.00 - 11.30
 • 17.03.2021 13.00 - 15.00

Arviointi

 • Arvosana 1-5.
 • Kaikki tehtävät tehty ja palautetut määräaikoihin mennessä. Tuntiaktiivisuus vaikuttaa arviointiin.

Lisätietoja: