Siirry sisältöön

Hae mukaan, jos restonomikoulutus ja asiakassuhteiden johtaminen sekä kehittäminen kiinnostaa sinua!

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Asiakkuuksista kiinnostuneet
 • Hakuaika: 9.12.2020-28.2.2021
 • Ajoitus: 17.3-26.5.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkko ja Leppävaaran kampus
 • Hinta: 75 €

Matkailu- ja ravitsemisalan restonomille on tärkeää ymmärtää asiakassuhteiden merkitys menestyvässä palveluliiketoiminnassa. Asiakassuhteiden johtaminen-kurssilla asiakkuutta ja sen hallintaa tutkitaan juuri restonomiopintojen näkökulmasta.

Opintojakson keskeinen sisältö ja aiheet

 • Erilaiset asiakas- ja kumppanuussuhteet
 • Asiakassuhdemarkkinointi
 • Asiakaslupaus ja arvonluonti
 • Asiakkuuden elinkaari
 • Asiakkuuksien hallinnan perusprosessit
 • Asiakaskannattavuus

Asiakkuuksien tarkastelu omien asiakkuuksien sekä töiden kautta.

Opintojaksolla on vierailijaluennot:

 • Vierailijaluento EU: yleisestä tietosuoja-asetuksesta (GDPR) ja Asiakastiedon kerääminen ja käyttäminen. CRM & lait ja asetukset:
  Ari Lappalainen, Digia Oy.
 • Asiakkuuksien johtaminen ja kuluttajaviestintä:
  Hanna Pasanen, markkinointipäällikkö, Unilever.

Kirjallisuus ja materiaalit:

 • Bergström, S. & Leppänen, A. 2015: Yrityksen asiakasmarkkinointi. Helsinki: Edita Publishing. (soveltuvin osin: ss. 417-451)
 • Grönroos,C. 2010: Palvelujen johtaminen ja markkinointi. Helsinki: WSOYPro. (soveltuvin osin: ss. 46-73, 174-220)
 • Hellman, K., Peuhkurinen, E. & Raulas, M. 2005. Asiakasjohtamisen työkirja. Juva: WSOY.
 • (Gummesson, E. 2004: Suhdemarkkinointi. 4P:stä 30R:ään. Helsinki: Talentum.)
 • Muu CRM-kirjallisuus, mm.:
  Kumar and Reinartz: Customer Relationship Management; Concept, strategy and tools. Springer 2nd ed.

Aikataulu:

Ensimmäinen luento 17.03.2021 ja viimeinen luento 26.5.2020. 

Verkkoluennot seuraavasti:

 • 17.03.2021 13.00 - 15.00
 • 31.03.2021 09.00 - 11.30 
 • 07.04.2021 09.00 - 11.30
 • 14.04.2021 09.00 - 11.30
 • 21.04.2021 09.00 - 11.30
 • 28.04.2021 09.00 - 11.30
 • 05.05.2021 09.00 - 11.30
 • 12.05.2021 09.00 - 11.30
 • 19.05.2021 09.00 - 11.30
 • 26.05.2021 09.00 - 11.30

Arviointi 

 • Arvosana 1-5.
 • Kaikki tehtävät tehty ja palautetut määräaikoihin mennessä. Tuntiaktiivisuus vaikuttaa arviointiin.

Lisätietoja: