Siirry sisältöön

Opintojakso kuuluu Palveluelämysten tuottamisen ja kehittämisen restonomikoulutukseen. Hae mukaan ja tutustu matkailu ja tapahtumapalveluiden järjestämiseen!

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Matkailu- ja tapahtumapalveluiden järjestämisestä kiinnostuneet henkilöt
 • Hakuaika: 9.12.2020-6.1.2021
 • Ajoitus: 20.1.2021-31.3.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkko
 • Hinta: 75 €

Opintojakson keskeinen sisältö 

Käydään läpi sekä matkailun että tapahtumien keskeiset käsitteet. Muodostetaan kokonaiskäsitys matkailu- ja tapahtumapalveluista. Verkko/hybriditoteutus. Läsnäoloa edellytetään verkkotehtävien ja harjoitusten käsittelyjen yhteydessä. Verkkoluennot zoomissa, jotka nauhoitetaan.

Opintojakson osaamistavoitteet

 • muodostaa kokonaiskäsityksen matkailu- ja tapahtumapalveluista.
 • kuvata toimialan keskeiset käsitteet.

Kirjallisuus ja materiaalit:

Opintojakson pääteoksena ovat seuraavat teokset:

 • Matkailututkimuksen avainkäsitteet. 2017. Edelheim & Ilola (toim.) Lapland University Press.
  • Luku 1
  • Luku 2 (osa: matkailun kokonaisjärjestelmä)
  • Luku 3 (osa: tapahtumamatkailu)
 • Human Resource Management for the Event Industry, Lynn Van Der Wagen and Lauren White
  • Luvut 1 ja 2

Aikataulu:

Verkkoluentojen aikataulut:

 • 20.01.2021 09.00 - 10.30
 • 27.01.2021 09.00 - 10.30
 • 03.02.2021 09.00 - 10.30
 • 10.02.2021 09.00 - 10.30
 • 17.02.2021 09.00 - 10.30
 • 24.02.2021 09.00 - 10.30
 • 03.03.2021 09.00 - 10.30
 • 10.03.2021 09.00 - 10.30

Arviointi

H-5 arvosana, arviointiin vaikuttavat:

 • Yksilötehtävät
 • Verkkotentti
 • Ryhmätehtävä

Lisätietoja: